Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-08-05, 11:30:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Institut Balear de Conservació de la Natura (IBANAT)

L’Ibanat disposa de noves motxilles d’intervenció en l’extinció d’incendis  

\ Ja s’han repartit tres-centes motxilles portamaterial configurades especialment per a les brigades de l’Ibanat
\ Les motxilles s’afegeixen al nou equipament d’intervenció en incendis forestals, que consisteix en una muda, cascs i guants


Dins l’equipament necessari per a la lluita contra els incendis forestals és indispensable proveir el personal del material necessari per fer feina amb les màximes garanties de seguretat i confort. Per això, se’ls proporciona una gran quantitat d’equipament d’intervenció en incendis (EPI) i material complementari, que necessariament han de dur a sobre durant tota la intervenció, que de vegades és de curta durada però que en d’altres es pot perllongar durant moltes hores.
 
L’Institut Balear de la Natura (Ibanat) ha anat aconseguint un EPI de molt bona qualitat (calçons, jaqueta i botes), un casc de protecció amb molt bones prestacions, un frontal i guants adequats per a la lluita contra el foc. Tanmateix hi faltava un complement igualment importantíssim: la motxilla d’intervenció, que s’han acabat d’entregar aquesta setmana.
 
Les motxilles necessàries per a l’extinció d’incendis són molt particulars, ja que, a més de poder contenir tot el material personal necessari per a llargues jornades de feina (aigua, aliments, equipament personal, guants, farmaciola, buf ignífug i mascareta), també han de permetre dur alhora motxilles portamangueres o motxilles extintores. Per aquest motiu, són molt especials quant a configuració, i garanteixen la llibertat de moviments, la capacitat de treball i l’ergonomia.
 
S’han lliurat dos tipus de motxilla: una de menys capacitat, de 8 litres, destinada a tots els components de les brigades i els conductors, i una altra de més capacitat, de 21 litres, destinada a capatassos i tècnics. Aquests darrers normalment han de dur més material que la resta de personal, ja que generalment l’aigua i l’avituallament de tot l’equip està al seu càrrec; també transporten les bateries de reserva per a les comunicacions, la banda aèria, les piles de reserva per als frontals, una farmaciola gran, documentació variada, llança portàtil i, els tècnics, una tauleta.
 
Per 21.743,10 euros s’han adquirit 270 motxilles de 8 litres i 30 de 21 litres a l’empresa Vallfirest Tecnologías Forestales, SL, dissenyades específicament per a l’Ibanat.
 

Imatges adjuntes

  • Imatge de les motxilles

    Imatge de les motxilles
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears