Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-08-02, 14:52:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

El Govern destina 3.335.000 euros a les ajudes de lloguer 2017  

El conseller Marc Pons explica a la Mesa de l' Habitatge el decret que permetrà la construcció d'habitatges a un preu màxim i i controlat per l'administració


El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha presentat avui la convocatòria d’ajudes al lloguer durant la reunió de la Mesa de l’Habitatge. A partir del proper dilluns dia 7 d’agost i fins al 21 de setembre, els ciutadans podran demanar les ajudes per obtenir el 40% del preu del seu lloguer.
 
En la convocatòria de 2016, la primera que va gestionar íntegrament l’actual Govern, es va incrementar en un 89% el número de beneficiaris de les ajudes, que foren un total de 1.478, respecte de 2015 (amb únicament 785 beneficiaris).
 
L’objectiu de la convocatòria de 2017 és incrementar el número de beneficiaris i també donar solució a la problemàtica que va evidenciar la convocatòria anterior per les condicions que fixa l’Estat i que no responen a les necessitats de les Illes Balears: els preus de lloguer més elevats a Eivissa i Formentera.
 
Així, en la convocatòria d’ enguany juntament amb les ajudes procedents de l’Estat, s’ha obert –al mateix temps- una convocatòria amb fons propis autonòmics per als residents a Eivissa i Formentera que tinguin lloguers d’ entre 600 i 800 euros.

El conseller Marc Pons han assegurat que si per l'any vinent l'Estat no puja el sostre màxim del lloguers que poden accedir a les ajudes, des de la Comunitat Autònoma s'articularan mesures similars a les adoptades enguany per a Eivissa i Formentera al conjunt de les Illes Balears.
 
Per a 2017, als 3 milions del Pla Estatal s’ hi sumem 335.000 euros de fons autonòmics per a les ajudes als lloguers de fins a 800 euros per als residents a Eivissa i Formentera. Es destinen per tant 3.335.000 euros a les ajudes de lloguer en 2017.
 
Les ajudes de lloguer formen part del Pla Estatal d’Habitatge 2013-2016 (prorrogat per 2017), però és la Comunitat Autònoma la que les gestiona. Enguany dels 5,8 milions d’euros assignats a les Illes Balears (per distintes ajudes relacionades amb l’habitatge com lloguer, rehabilitació i regeneració urbana, entre d’altres), és el Govern balear el que decideix –igual que l’any passat-  destinar 3 milions a les ajudes a lloguer, amb l’ increment autonòmic de fins a 3.335.000 euros.
 
La convocatòria s’estén des del proper dilluns dia 7 d’agost fins al 21 de setembre (habitatge.caib.es i telèfon 900 780 000).  Són ajudes per a persones que resideixen a les Illes Balears per pagar el lloguer del seu domicili habitual, i que tenen ingressos iguals o inferiors a 22.365 euros la unitat familiar.

Es paga fins a un 40% de l’ import del lloguer. En el conjunt de les Illes: per a lloguers de fins a 600 euros i amb una quantitat anual màxima de 2.400 euros anuals o 200 al mes.
Per a Eivissa i Formentera: per als lloguers superiors a 600 euros i fins a 800 euros, amb fons autonòmics es paga el 40% del lloguer, fins a un màxim de 3.000 euros anuals o 250 al mes.
 
Es prioritzen, en cas d’empat entre sol·licitants, les unitats familiars considerades de sectors preferents; és a dir, nuclis familiars com famílies nombroses, amb persones amb discapacitat, dones víctimes de violència de gènere, persones afectades per desnonaments o víctimes de terrorisme.
 
Les ajudes que s’atorguen són per lloguers de 2017, des de gener a  desembre i tot i que es convoquin ara es paguen amb efectes retroactiu des de gener.
 
Les ajudes són compatibles amb les que rebin les persones en situació de vulnerabilitat.
 
Cal recordar que en la convocatòria de l’any 2016 es concediren la majoria de les sol·licituds presentades: el 80% de les 1.847 presentades.
 
 
Altres temes tractats en la Mesa:

A més de les ajudes de lloguer de 2017, durant la Mesa de l’ Habitatge el conseller ha explicat també el decret que regularà els habitatges de preu taxat  i els principals canvis que s’han introduït en la futura llei de l’habitatge atenent l’informe del Consell Consultiu. Tant el decret com el projecte de llei d’habitatge està previst que s’aprovin en el proper Consell de Govern.
 
El decret de regulació dels habitatges de preu taxat permetrà que s’ iniciï el procés que possibilitaria la construcció de prop de 700 habitatges de compravenda a un preu assequible a Mallorca, baix el control i la garantia de l’administració.
 
Aquest decret desenvolupa una llei del darrer govern progressista (llei 5/2008) que va crear reserves estratègiques de sòl per tal d’obtenir sòl a preu assequible per construir habitatges  de protecció oficial, de preu taxat (preu màxim) com lliures.
 
Fruit d’aquella llei s’aprovaren i desenvoluparen cinc reserves estratègiques de sòl (3 a Calvià, 1 a Palma (Son Bordoy) i 1 a Son Servera) amb sòl a portat per promotors. En aquestes reserves es podran construir uns 700 habitatges de preu màxim.
 
El decret estableix que aquests habitatges de preu taxat (que són sempre de compravenda) es poden vendre a un màxim de 1.819,20 euros el metro quadrat (sobre la superfície construïda) i una superfície màxima de 90 metres quadrats útils.
 
Aquests habitatges taxats no són de protecció oficial però sí que tenen un control de l’administració i unes condicions a complir amb l’objectiu de què siguin habitatges a un preu més assequible que els de mercat. Són habitatges, per tant, que queden fora de les pujades de preu i que es posen a l’abast de la ciutadania a preus més assumibles. Han de ser destinats al domicili habitual durant 20 anys i tampoc no es poden llogar  (excepte algunes circumstàncies com un trasllat per feina o familiar justificable, igual que en els VPO).
 
Per garantir que seran habitatges a un preu raonable en els seus primers 20 anys, durant aquest període estan subjectes a un preu màxim de venda, que fixa l’administració.
 
 

Imatges adjuntes

  • Imatge de la reunió de la Mesa de l'Habitatge.

    Imatge de la reunió de la Mesa de l'Habitatge.
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears