Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-08-01, 12:30:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

Abaqua cedeix al Consell de Formentera l’ús de la finca de sa Tanca d’Allà Dins      

\ El 2005 Abaqua va adquirir aquesta finca, de 318 hectàrees, per 2,9 milions d’euros, per preservar la qualitat i la singularitat del paisatge
\ El Consell de Formentera va demanar-ne la cessió d’ús atesos els problemes d’aglomeració de persones i vehicles a l’estiu


El Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua) ha acordat la cessió d’ús de la finca sa Tanca d’Allà Dins o Ca’n Pep Lluqui, des Cap de Barbaria, al Consell Insular de Formentera, per un període de quatre anys, prorrogables.
 
L’any 2005 Abaqua va adquirir la finca, de 318 hectàrees, per 2.897.789,54 euros, amb l’objectiu de preservar el medi natural, concretament la qualitat i la singularitat dels terrenys. No obstant això, actualment no hi fa cap tasca de manteniment, no destina personal a gestionar-la ni fa cap ús de la finca.
 
D’altra banda, el Consell de Formentera va demanar a Abaqua la cessió d’ús de la finca atesos els problemes d’aglomeració de persones i vehicles que es genera a la zona des cap de Barbaria durant l’època estival, situació que produeix un fort impacte ambiental i alteracions de seguretat i d’ordre públic.
 
L’Administració insular ha manifestat la intenció de prendre les mesures necessàries per poder garantir una conservació adequada dels valors ambientals de la zona i del seu patrimoni paisatgístic, patrimonial i turístic, que ja ha començat acotant una zona d’aparcament i prohibint el pas de vehicles fins al cap de Barbaria.
 
La finca forma part de la Xarxa Natura 2000 com a Lloc d’Importància Comunitària (LIC), motiu pel qual la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca no hi perdrà la vinculació.
 
 

Imatges adjuntes

  • Imatge des Cap de Barbaria amb el president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer, i el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal

    Imatge des Cap de Barbaria amb el president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer, i el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal
  • Imatge de la finca de sa Tanca d'Allà Dins al Cap de Barbaria

    Imatge de la finca de sa Tanca d'Allà Dins al Cap de Barbaria
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears