Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-07-31, 14:53:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General de Ports i Aeroports

  El Govern tanca un acord que fixa un cànon de 2,5 milions anuals a Puerto Portals

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha presentat avui l’acord que permetrà renovar el títol de concessió a Puerto Portals per 35 anys

El nou títol de concessió, que serà efectiu una vegada que sigui aprovat pel Consell de Govern, suposa l’establiment d’un cànon anual de 2,5 milions d’euros (3.085.821 euros amb IVA) i inversions per valor de 27,6 milions. A més a més, forma part de l’acord el pagament dels cànons pendents (9,1 milions d’euros) i la retirada dels contenciosos interposats contra aquests.

Per als propers 35 anys, l’aportació total de Puerto Portals (amb les inversions i l’acord de retirada de contenciosos) ha de ser en total de 126 milions d’euros.
La consellera delegada de Puerto Portals, Corinna Graf, i la tinent de batle d’Esports de l’Ajuntament de Calvià, Eva Serra, —juntament amb el director general de Ports i Aeroports, Xavier Ramis— han detallat el contingut de l’acord amb el conseller Marc Pons.

La renovació de la concessió era necessària perquè la Llei de costes va fixar el 2018 com a finalització del termini de totes les concessions i llavors la Llei de ports balear (de l’any 2005) va establir que tots els concessionaris podien mantenir el títol (que expiraria el 2018) o demanar-ne un de nou (per 35 anys), amb nou cànon i noves inversions. Amb l’acord de Puerto Portals únicament queden dos ports pendents de renovació.

Les condicions per a la renovació de la concessió es basen en una valoració objectiva del port, feta per l’empresa TINSA i que segueix els mateixos criteris que s’han fet servir per a la valoració de la resta d’instal·lacions portuàries. La valoració que s’ha fet de Puerto Portals és de 51 milions d’euros.

El conseller Marc Pons ha destacat que un dels objectius que s’ha marcat la Conselleria en aquesta legislatura és gestionar millor els ports de les Illes, una important font d’ingressos públics si es gestiona bé. “En aquest sentit” —ha afegit— “una part importantíssima d’aquesta gestió són els cànons que han d’abonar els concessionaris (en els ports de gestió indirecta com Portals) perquè aquests fons són els que podem destinar a fer les intervencions i obres que necessiten molts dels nostres ports de gestió directa”.
Per tant, és imprescindible —per garantir la salvaguarda de l’interès públic— que els concessionaris paguin allò que pertoca en la justa proporció dels ingressos que els procura l’activitat nàutica en les instal·lacions.

El conseller ha assegurat que l’acord al qual s’ha arribat ha estat complex i les negociacions han estat molt llargues. De fet, ha recordat que l’acord posa fi a més de 12 anys de problemes i litigis de Puerto Portals amb l’Administració.

El cànon de l’actual concessió era de 5.810 euros, tot i que el 2012 se’n va fixar un d’1,5 milions d’euros, que no va ser abonant mai i que Puerto Portals va recórrer. Ara, com a part de l’acord, es pagarà aquesta quantitat que es deu i que arriba a 9,1 milions d’euros.

Durant la passada legislatura es va arribar a fer una proposta, però la que ha tancat aquest Govern suposa un increment de 29 milions d’euros com a cànon per als propers 35 anys respecte de la plantejada per l’anterior Govern.

L’acord que s’ha assolit és important, no tan sols pels majors ingressos que reportarà a l’Administració pública, sinó també per altres dos aspectes:
D’una banda, les inversions que durà a terme la concessionària (27,6 milions) milloraran els serveis d’un port que s’ha convertit en referència de qualitat internacional. En aquest sentit, Corinna Graf ha explicat que les inversions es faran en tres línies: millora de les infraestructures, ampliació i millora de l’oferta de serveis i també accions socials.
De l’altra, el títol de la nova concessió garanteix el funcionament de l’Escola de Vela de Calvià. Es manté la titularitat de Calvià sobre l’Escola però aquesta la gestionarà professionalment Puerto Portals, sempre amb les condicions socials decidides per l’Ajuntament de Calvià (preus, accés...). La tinent de batle d’Esports ha afirmat que és molt important donar continuïtat a l’escola per garantir els programes que ja s’hi estan desenvolupant —especialment amb els infants dels col·legis de Calvià— i que se’n puguin incorporar més.
 
 
El nou títol de concessió, que serà efectiu una vegada que sigui aprovat pel Consell de Govern, suposa l’establiment d’un cànon anual de 2,5 milions d’euros (3.085.821 euros amb IVA) i inversions per valor de 27,6 milions. A més a més, forma part de l’acord el pagament dels cànons pendents (9,1 milions d’euros) i la retirada dels contenciosos interposats contra aquests.

Per als propers 35 anys, l’aportació total de Puerto Portals (amb les inversions i l’acord de retirada de contenciosos) ha de ser en total de 126 milions d’euros.
La consellera delegada de Puerto Portals, Corinna Graf, i la tinent de batle d’Esports de l’Ajuntament de Calvià, Eva Serra, —juntament amb el director general de Ports i Aeroports, Xavier Ramis— han detallat el contingut de l’acord amb el conseller Marc Pons.

La renovació de la concessió era necessària perquè la Llei de costes va fixar el 2018 com a finalització del termini de totes les concessions i llavors la Llei de ports balear (de l’any 2005) va establir que tots els concessionaris podien mantenir el títol (que expiraria el 2018) o demanar-ne un de nou (per 35 anys), amb nou cànon i noves inversions. Amb l’acord de Puerto Portals únicament queden dos ports pendents de renovació.

Les condicions per a la renovació de la concessió es basen en una valoració objectiva del port, feta per l’empresa TINSA i que segueix els mateixos criteris que s’han fet servir per a la valoració de la resta d’instal·lacions portuàries. La valoració que s’ha fet de Puerto Portals és de 51 milions d’euros.

El conseller Marc Pons ha destacat que un dels objectius que s’ha marcat la Conselleria en aquesta legislatura és gestionar millor els ports de les Illes, una important font d’ingressos públics si es gestiona bé. “En aquest sentit” —ha afegit— “una part importantíssima d’aquesta gestió són els cànons que han d’abonar els concessionaris (en els ports de gestió indirecta com Portals) perquè aquests fons són els que podem destinar a fer les intervencions i obres que necessiten molts dels nostres ports de gestió directa”.
Per tant, és imprescindible —per garantir la salvaguarda de l’interès públic— que els concessionaris paguin allò que pertoca en la justa proporció dels ingressos que els procura l’activitat nàutica en les instal·lacions.

El conseller ha assegurat que l’acord al qual s’ha arribat ha estat complex i les negociacions han estat molt llargues. De fet, ha recordat que l’acord posa fi a més de 12 anys de problemes i litigis de Puerto Portals amb l’Administració.

El cànon de l’actual concessió era de 5.810 euros, tot i que el 2012 se’n va fixar un d’1,5 milions d’euros, que no va ser abonant mai i que Puerto Portals va recórrer. Ara, com a part de l’acord, es pagarà aquesta quantitat que es deu i que arriba a 9,1 milions d’euros.

Durant la passada legislatura es va arribar a fer una proposta, però la que ha tancat aquest Govern suposa un increment de 29 milions d’euros com a cànon per als propers 35 anys respecte de la plantejada per l’anterior Govern.

L’acord que s’ha assolit és important, no tan sols pels majors ingressos que reportarà a l’Administració pública, sinó també per altres dos aspectes:

D’una banda, les inversions que durà a terme la concessionària (27,6 milions) milloraran els serveis d’un port que s’ha convertit en referència de qualitat internacional. En aquest sentit, Corinna Graf ha explicat que les inversions es faran en tres línies: millora de les infraestructures, ampliació i millora de l’oferta de serveis i també accions socials.

De l’altra, el títol de la nova concessió garanteix el funcionament de l’Escola de Vela de Calvià. Es manté la titularitat de Calvià sobre l’Escola però aquesta la gestionarà professionalment Puerto Portals, sempre amb les condicions socials decidides per l’Ajuntament de Calvià (preus, accés...). La tinent de batle d’Esports ha afirmat que és molt important donar continuïtat a l’escola per garantir els programes que ja s’hi estan desenvolupant —especialment amb els infants dels col·legis de Calvià— i que se’n puguin incorporar més.
 
 
 

Imatges adjuntes

  • Eva Serra, Corinna Graf, Marc Pons i Xavier Ramis.

    Eva Serra, Corinna Graf, Marc Pons i Xavier Ramis.
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears