Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-07-28, 12:30:00
Tipus de comunicat: Consell de Govern
Emissor: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Consell de Govern: ​EL GOVERN APROVA LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE COORDINACIÓ DE LES POLICIES LOCALS DE LES ILLES BALEARS    

\ La modificació d’aquesta Llei promou millores en l’àmbit de la coordinació i l’estabilització de les plantilles de la Policia Local
\ La proximitat al ciutadà, l’aposta per l’ètica professional i el foment de la igualtat entre dones i homes també destaquen en la modificació
 
El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha aprovat la modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i, a partir d’aquest moment, s’iniciarà la tramitació parlamentària oportuna per aprovar-la definitivament.
 
La modificació d’aquesta Llei pretén millorar àmbits com la seguretat pública, l’eficiència en la gestió dels serveis policials, la coordinació de les policies locals i l’estabilització i la fidelització de les plantilles. A més, també es fixa en qüestions com l’ètica professional i el foment de la igualtat entre les dones i els homes en el marc de l’accés i la promoció als diferents cossos.
 
D’altra banda, pel que fa a les principals mesures que preveu, cal destacar un nou model d’accés que permetrà estabilitzar les plantilles de la Policia Local i un mecanisme de col·laboració intermunicipal per reforçar les plantilles quan s’hi produeixin mancances. Finalment, també es dota l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears d’un paper més destacat en les tasques de coordinació entre administracions en la gestió dels cossos de les policies locals.     
 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears