Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-07-27, 22:00:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

L’Estat incrementa un 6% l’aportació del sistema de finançament de 2018 per Balears, però la pujada no reflecteix “l’actual dinamisme econòmic” de les Illes, segons Catalina Cladera.

El Ministeri d’Hisenda ha anunciat l’aportació de l’Estat a cada comunitat autònoma per 2018, dins de la sessió del Consell de Política Fiscal i Financera. Per Balears suposaran 2.558 milions d’euros, un increment del 6% respecte l’aportació de 2017.

Balears ja disposa de les quantitats que l’Estat aportà en virtut del sistema de finançament per 2018. 2.558 milions d’euros, que es divideixen en 1.792 milions d’euros per la bestreta de l’any en curs, 779 milions per la previsió de la liquidació del pressupost de 2016, i una deducció de 12,6 milions que prové de la devolució que les comunitats han de fer per la liquidació negativa del sistema de 2008 i 2009.
Amb aquesta quantitat el Govern ja pot completar la previsió d’ingressos que ha de tenir en compte per a la realització del pressupost de la comunitat autònoma de 2018, i també pot iniciar els càlculs pel sostre de despesa no financera, que segons la Llei de finances, cal tenir aprovada en Consell de Govern, i ratificada al Parlament amb caràcter previ a la confecció del mateix pressupost.
Amb la quantitat consignada avui, Balears veurà incrementats els ingressos que rep de l’Estat en 143 milions d’euros en referència a la quantitat de l’SFA de 2017. Un 6%. En tot cas, la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera ha estimat que aquest creixement “no recull tot el dinamisme econòmic que es produeix a Balears”.
Així Cladera ha recordat que “els ingressos pels tributs cedits a Balears creixen un 16%” mentre que l’assignació del Govern central s’apuja un 6%.  Aquest fet confirma la queixa formulada sobre el funcionament del sistema de finançament, “un fet que hem explicat al ministre Montoro avui”.
En relació a aquesta qüestió, el ministre d’Hisenda ha lliurat a les comunitats autònomes el document de conclusions dels experts en finançament. Cladera ha requerit “sense èxit” que Montoro es comprometés en fixar un calendari de negociació per poder afrontar una reforma del sistema de finançament que està pendent de fer-se des de 2014. “El ministre no ha estat capaç de plantejar un calendari per a dur a terme la reforma” ha afirmat Cladera, qui ha afegit que “amb aquest retard que portem no es podran acomplir els tràmits que va prometre el president Rajoy en la Conferència de Presidents, per tenir un nou sistema de finançament abans de finals d’any. 

Una delegació del Govern de les Illes Balears, composada per la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, el director general de Pressupostos i Finançament, Joan Carrió, i l'Interventor General, Joan Martí, han intervengut en la sessió 99 del Consell de Politica Fiscal i Financera.

Imatges adjuntes

  • Imatge de l'inici de la sessió de CPFF

    Imatge de l'inici de la sessió de CPFF
  • Imatge 2

    Imatge 2

Talls de veu adjunts

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears