Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-07-27, 13:10:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Presidenta

La presidenta Armengol avança que la política d’habitatge públic serà una prioritat en els pressuposts del 2018

Lliurades les claus dels habitatges de protecció oficial de Formentera, amb mesures mediambientals pioneres 

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, acompanyada del president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha lliurat avui les claus dels habitatges de protecció oficial construïts a Sant Ferran. Són pisos d’una promoció amb mesures mediambientals pioneres a les Illes Balears.

La promoció, que a partir d’avui podrà ser ja habitada, culmina el procés iniciat l’abril de 2010 durant l’anterior govern progressista. “Veníem d’una sequera en polítiques d’habitatge. I ha estat l’esquerra, quan torna a governar, la que té consciència de la necessitat d’habitatge públic, especialment de lloguer social”, ha explicat Armengol, que ha afegit que “aquests pisos de lloguer social són una aposta ferma d’aquest Govern per demostrar que les inversions públiques també es poden fer amb criteris sostenibles, en especial per a una terra com Formentera”.

La cap de l’Executiu de les Illes ha reconegut que “encara queda per fer” i, per aquest motiu, ha avançat que “les polítiques d’habitatge públic seran una prioritat en el pressupost per a l’any 2018 perquè som conscients de la realitat que existeix: que encara no es compleix el precepte constitucional d’accés a l’habitatge”.

El lliurament de claus d’aquesta promoció d’habitatge per a lloguer social demostra que “les paraules es converteixen en fets”, ha remarcat la presidenta.
Avui s’han lliurat un total de 12 claus perquè queda per adjudicar l’habitatge adaptat, reservat per a sol·licitants amb necessitats especials, i un darrer habitatge que està en tràmit d’adjudicació.

L’adjudicació dels habitatges s’ha dividit en dos grups.

En primer lloc, s’han reservat 6 habitatges per a persones en situació de més vulnerabilitat, amb menys recursos (amb ingressos màxims de 9.940 euros anuals per a nuclis d’una persona i de fins a 12.780 per a nuclis de tres persones o més). S’han assignat 6 habitatges en aquest bloc.

El segon grup d’habitatges s’ha destinat a persones amb ingressos màxims de 24.850 euros (una persona de nucli familiar) o 31.915 (tres persones o més). S’han assignat 8 habitatges a aquest bloc.

Totes les persones que han resultat adjudicatàries accedeixen a contractes de lloguer amb preus adaptats (que mai poden suposar més del 30% dels ingressos). Els preus van dels 197 euros als 291 euros el més alt (més despeses de comunitat).

Els contractes tenen una durada de tres anys prorrogables, sempre que se segueixi complint amb els requisits.

Per accedir als habitatges s’han presentat un total de 158 sol·licituds i s’han ofert habitatges fins als 32 sol·licitants perquè hi ha hagut algunes renúncies.

Quant als perfils dels adjudicataris
En el cas dels habitatges del tram de menys ingressos, de major vulnerabilitat, cal destacar que el perfil majoritari és el de dona divorciada o fadrina, amb una mitjana de 40 anys d’edat, amb un fill menor. La mitjana d’ingressos és de 7.699 euros. En el cas dels habitatges per a persones del tram d’habitatges amb ingressos de fins a 31.000 euros, els perfils són heterogenis, amb una edat més elevada (47 anys) i una mitjana d’ingressos de 17.630 euros.

Es tracta d’habitatges d’entre 57 i 72 metres quadrats i que tenen capacitat per a 3 persones uns i per a 4 els altres.

Característiques de la promoció
Aquesta promoció –que s’ha construït sobre un solar aportat pel Consell de Formentera i per l’Ibavi– és, a més a més, especial perquè és un prototip de construcció amb mesures mediambientals pioneres a les Illes Balears i que ha permès obtenir l’ajuda europea del programa “Life+ 2012”.

El projecte, amb el nom “Life Reusing Posidonia”, ha tingut un cost d’1.373.361 euros, dels quals se’n reben 754.012 del programa “Life”.
Tant el procés de construcció dels habitatges (amb una reducció molt important de la contaminació pels materials que empra) com els consums (aigua, energia...) una vegada que estiguin habitats són objecte d’un seguiment específic (del qual s’ha de retre compte a la Unió Europea) que farà que serveixi de model per desenvolupar les futures normes de construcció sostenible a Europa.

És un projecte anomenat de monitoratge ambiental finançat per la Unió Europea (projecte “Life Posidonia”) i que, a més de dades sobre el procés de construcció, inclou el recull de dades sobre consum (d’aigua i de biomassa com a font energètica per a la calefacció i els encalentidors d’aigua) fins al maig de 2018 per proporcionar pautes a la Unió Europea per redactar les futures directives de construcció sostenible.

El projecte fou redactat entre 2010 i 2011. Les obres s’iniciaren el maig de 2014 i han finalitzat el març de 2017. Es tracta del primer edifici plurifamiliar de classe energètica A a les Illes Balears. Entre les seves principals característiques destaca la reutilització de la posidònia oceànica seca com a aïllament tèrmic. Altres residus utilitzats en aquest projecte són els palets d’obra, els àrids de l’excavació i fusteries de segona mà.

Aquesta reutilització de materials i la utilització d’elements el més ecològics possible (tot evitant al màxim el formigó armat, productes derivats del petroli i PVC) ha permès reduir un 50% la contaminació durant el procés de construcció. De fet, la reutilització és el principal mètode de reducció d’emissions de CO.  També s’ha aconseguit reduir un 50% els residus d’obres.
 
La previsió és que, pel seu model de construcció i de consums, aquests habitatges permetin reduir un 75% el consum d’energia de l’immoble durant la seva vida útil i un 60% el consum d’aigua.
 
Per tot això, els adjudicataris es comprometen en el seu contracte de lloguer a fer consums responsables, a facilitar el seguiment de les dades de consum i a fer un ús sostenible de l’habitatge (per exemple, no es pot posar aire condicionat o sembrar gespa).

Imatges adjuntes

 • La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, ha lliurat les claus als adjudicataris dels 14 habitatges protegits de Sant Ferran de Ses Roques, a Formentera.

  La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, ha lliurat les claus als adjudicataris dels 14 habitatges protegits de Sant Ferran de Ses Roques, a Formentera.
 • A l'acte també hi han participat el president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer Ribas, i el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons Pons.

  A l'acte també hi han participat el president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer Ribas, i el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons Pons.
 • La presidenta i la resta d’autoritats han visitat un habitatge adaptat, guiats per les explicacions de l’arquitecte del projecte, Carles Oliver.

  La presidenta i la resta d’autoritats han visitat un habitatge adaptat, guiats per les explicacions de l’arquitecte del projecte, Carles Oliver.
 • Les autoritats, amb els adjudicataris dels habitatges.

  Les autoritats, amb els adjudicataris dels habitatges.
 • Altre moment de la visita.

  Altre moment de la visita.
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears