Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-07-26, 12:00:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Les Illes Balears regularan la identificació dels animals que viuen a l’entorn urbà  

\ Comença el procediment d’elaboració d’un Decret que establirà un Registre d’identificació animal de les Illes Balears
\ Les persones interessades fer aportacions a la iniciativa per mitjà del Portal de Participació del Govern

 
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca inicia el procediment per elaborar el Decret pel qual es regula la identificació dels animals que viuen a l’entorn humà i s’estableix el Registre d’identificació animal a les Illes Balears. Per això ha començat la consulta prèvia a l’elaboració de la normativa per mitjà del Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es), en el qual es poden fer aportacions fins al 28 de juliol.
 
Amb la iniciativa es vol solucionar la manca de control dels animals de companyia, dels animals salvatges en captivitat i dels animals de producció que viuen a l’entorn humà que no és obligatori identificar. També es vol incidir en l’abandonament i la tinença irresponsable dels animals que viuen a l’entorn humà, la identificació i la manca de regulació en els casos de tinença d’animals de producció com a animals de companyia, la falta de coordinació entre els diferents registres d’identificació animal de les Illes Balears i les deficiències en les gestions d’identificació dels veterinaris no oficials.
 
La iniciativa d’elaborar un nou Decret que reguli aquests aspectes sorgeix de la necessitat de disposar d’una eina jurídica que inclogui les condicions d’identificació de tots els animals que viuen a l’entorn humà per definir les responsabilitats, d’acord amb la tinença responsable dels animals. Així mateix, també es volen coordinar els diferents registres que hi ha en l’actualitat.
 
La societat està cada vegada més sensibilitzada envers els diferents tipus de maltractament animal. Si tenim en compte que la tinença responsable és un dels pilars del benestar animal, i que sense identificació difícilment s’aconseguirà, s’entén la importància d’identificar tants animals com es pugui.
 
D’altra banda, amb la identificació individual dels animals i els registres corresponents s’aconsegueix facilitar els controls de sanitat animal i fins i tot de salut pública.
 
Amb aquest Decret es vol regular:
 

  •  La identificació dels animals que viuen a l’entorn humà.
  •  El procediment pel qual s’han d’identificar individualment els animals de companyia i el sistema d’identificació oficial.
  •  El contingut mínim dels censos municipals dels animals de companyia i la creació i la regulació del Registre d’identificació d’animals de companyia de les Illes Balears (RIACIB)
  •  El Registre d’identificació individual animal (RIIA) dels animals de producció a les Illes Balears

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears