Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-07-24, 10:15:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

S’obre el període de sol·licituds per a l’ajuda per a la replantació d’arbres fruiters de secà  

\ El Fogaiba destina 140.000 euros a la segona convocatòria d’ajudes per aquest concepte en dos anys
\ La convocatòria de 2016, amb un import total de concessió de 760.000 euros, va rebre 487 sol·licituds
 
Des d’avui els titulars d’explotacions agràries poden optar a l’ajuda per replantar arbres fruiters de secà, d’acord amb la convocatòria que es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dissabte passat. És el segon any que el Fons de Garantia Agrària i Pesquera (Fogaiba) impulsa aquesta línia, que havia desaparegut el  2011. En la primera convocatòria es varen mobilitzar 900.000 euros, que no es varen exhaurir, i aquesta està dotada amb 140.000 euros.
El sector fruiter de secà, per la superfície que ocupa, té una gran importància en l’agricultura de les Illes Balears. Les espècies més abundants són l’albercoquer, l’ametller, la figuera, el garrover i l’olivera; aquests arbres formen una part inseparable del paisatge típic i dels recursos naturals de la comunitat autònoma; per tant, la seva desaparició influiria de manera notable en el paisatge.

La major part de les explotacions d’albercoquers, ametlers, figueres i garrovers tenen dificultats per replantar els arbres morts, fet que pot conduir a l’abandonament de les explotacions, a causa de la disminució del potencial productiu i de les malalties que els afecten. L’ajuda per replantació està motivada per aquesta situació, i també per la resposta que va tenir la convocatòria anterior, a la qual es varen presentar 487 sol·licituds, que es repartiran 760.000 euros. Això representa uns 38.000 arbres replantats, sobretot ametllers i garrovers.
 
Pel que fa als pagaments, en breu s’abonaran uns 150.000 euros als beneficiaris que ja han presentat la sol·licitud de pagament, mentre que la resta encara estan pendents de presentar-la.
 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears