Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-07-14, 14:00:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Informe de l'IEB sobre els valors del Monumento a los Héroes del Crucero Baleares de Palma i els seus possibles mèrits

A continuació, s'adjunta l'informe encarregat per la Presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics, a la Directora del Museu de Mallorca i membre de l'IEB en relació als possibles valors culturals, artístics o estètics del monument de Sa Feixina.

També, es fa pública la sol·licitud de 20 de juny per part del Vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports i President de la Comissió Insular de Patrimoni Històric a la Presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics i Consellera de Cultura, Participació i Esports a emetre aquest informe, tenint en compte la funció consultiva assessora genèrica en la matèria. 

A més, també difonem la sol·licitud de la Presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics a la Directora del Museu de Mallorca, Joana Maria Palou per a què emeti aquest informe.

Finalment, el Consell de Direcció de l'Institut d'Estudis Baleàrics reunit dia 5 de juliol va assumir l'informe emès per la Senyora Joana Maria Palou, a petició de la Presidenta de l'IEB de 3 de juliol de 2017.

 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears