Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-07-16, 11:30:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Les Illes Malgrats es mantenen lliures de rates

\ La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca recorda la necessitat de preservar els valors biològics dels illots i reduir al màxim les molèsties a les poblacions reproductores d’espècies protegides
\ Gràcies a la campanya de seguiment de diferents espècies i la desratització a l’illa, els valors biològics dels illots es mantenen en molt bon estat

Les illes Malgrats, com el Toro i el cap de cala Figuera-Rafalbetx formen part de la Xarxa Natura 2000, i estan qualificades com a zones d’especial protecció per les aus (ZEPA). Els seus valors ornitològics són molt rellevants i contrasten amb la intensitat dels usos turístics de la zona.
 
Dins dels programes de seguiment d’espècies, els agents de medi ambient i el Servei de Protecció d’Espècies de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, que mantenen un seguiment d’aquestes àrees, han constatat no sols el manteniment de les poblacions d’espècies amenaçades, com pot ser el virot petit, sinó fins i tot l’expansió, que segueixen ornitòlegs especialitzats. Un dels resultats interessants de la campanya d’aquesta primavera ha estat la constatació, amb diversos mètodes, de l’absència de rates als illots, d’on havien estat eliminades ja fa anys per la Conselleria i l’Ajuntament de Calvià. Tanmateix, per la proximitat a la costa, es temia que els illots poguessin ser recolonitzats pels rosegadors. S’ha constatat que no és el cas, i, per tant, que el valors biològics dels illots es mantenen.
 
És important reduir al màxim les molèsties a les poblacions reproductores d’espècies protegides a les Malgrats i al Toro, ja que les aus no toleren bé la presència humana a terra, tot i que la tolerin al mar. En conseqüència, la Conselleria demana que no s’hi duguin a terme activitats recreatives, i molt especialment que no s’hi desembarquin animals domèstics, que hi podrien ocasionar impactes irreversibles.
 
La Direcció General de Pesca i Medi i Marí de la mateixa Conselleria ha presentat les dades de seguiment de les activitats regulades i del seguiment de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca corresponents a l’any 2016. La campanya de censos de peixos es va fer per darrera vegada el 2011, i hi havia una certa preocupació per comprovar si la reducció de la vigilància a partir de 2012 havia tingut conseqüències. En aquest sentit, la Direcció General té previst incorporar noves embarcacions i equips de vigilància per a aquest estiu, finançats amb el fons per afavorir el turisme sostenible.
 
En primer lloc, i pel que fa al seguiment de les activitats regulades per la reserva (pesca professional, recreativa i busseig), el fet més destacable és l’increment sostingut de les immersions de busseig turístic (24.500 el 2016, 3.000 més que el 2015), que possiblement estan arribant a un punt de saturació. De fet, l’increment en el nombre d’immersions s’ha concentrat en els mesos de setembre i octubre atès que en els mesos estivals ja es cobreixen tots els torns i la quota diària. En aquest àmbit, la introducció, el 2013, d’una taxa per bussejar a les reserves no ha provocat cap reducció de les immersions.
 
Pel que fa al seguiment de les poblacions de peixos, els resultats de la darrera campanya (el juny de 2016) mostraren unes dades de biomassa de peixos de 49 kg de peix per 250 m2 a l’illa del Toro, una data inaudita, la més gran mai registrada al Mediterrani espanyol, i de 12 kg/250 m2 a les illes Malgrats, mentre que a les zones de control, ubicades al cap Andritxol i al Rajolí (fora de la reserva) no se supera la quantitat de 2,5 kg/250 m2. A més, mentre que les Malgrats presenten símptomes de saturació (no hi ha canvis des de 2006) al Toro es continua incrementant la biomassa de peixos, i el 2016 encara no s’hi havia assolit el punt de saturació.
 
 

Imatges adjuntes

  • Fotos de les Illes Malgrats

    Fotos de les Illes Malgrats
  • Fotos de les Illes Malgrats

    Fotos de les Illes Malgrats
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears