Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-07-13, 13:18:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General de Recursos Hídrics

L’índex de sequera de juny mostra una davallada en 5 de les 8 unitats de demanda de les Illes Balears  

\ La unitat de demanda del nord de Mallorca continua en prealerta i és probable que la majoria hi entri pròximament
\ Les reserves hídriques de les Illes Balears baixen quatre punts percentuals per segon mes consecutiu


El mes de juny les reserves hídriques de les Illes Balears s’han situat en el 63 % de la capacitat, 4 punts percentuals per davall del mes passat. Les reserves hídriques de Menorca han davallat només un punt respecte del mes anterior, quedant en el 67 %, mentre que Mallorca ha perdut 4 punts percentuals, amb la qual cosa se situa en el 62 %. La baixada més destacable torna a ser a l’illa d’Eivissa, on els recursos han passat del 73 % al 67 %.
 
Tot i això, gràcies als episodis de pluja de l’hivern, les reserves són setze punts percentuals més altes que les de juny de 2016 per al conjunt de les Illes Balears. Precisament aquelles precipitacions varen aconseguir que el mes de febrer els recursos arribassin al 85 % a Eivissa, tot i que varen començar a davallar sensiblement a partir d’abril, en què se situaren al 81 %. Des de llavors, la disminució dels recursos a l’illa ha estat del 14 %, mentre que a Mallorca ha estat del 9 % i a Menorca del 2 %.
 
El més destacable del mes de juny, però, és que cinc de les vuit unitats de demanda han baixat. La unitat del nord de Mallorca continua en prealerta, estat en el qual va entrar el mes de maig, i la resta es troba en situació de normalitat. Durant el mes passat les extraccions ja varen ser elevades i les precipitacions no varen ser gaire abundants. Per això la tendència per als mesos vinents és un descens generalitzat que provoqui una entrada en prealerta a gran part de les unitats de demanda.
 
Si es compara l’índex actual de les unitats de demanda amb els mesos de juny de 2015 i 2016 es constata que l’índex actual és superior al de fa un any —exceptuant la unitat de demanda de Menorca, en què s’observa un lleu descens— i també al de fa dos anys, amb ascensos importants a Eivissa i a la unitat de demanda del pla de Mallorca.
 
Les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia per al mes de juny indiquen que aquest mes ha estat un molt humit a Mallorca i humit a Eivissa i Menorca, però les precipitacions es varen concentrar els dies 4 i 5 de juny, en què es va superar la precipitació màxima registrada en un dia en un mes de juny.
 
El percentatge interanual de pluja és positiu a Mallorca i les Pitiüses (23 % a Mallorca i 24 % a les Pitiüses), mentre que a Menorca continua essent negatiu (-9 %).

Documents adjunts

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears