Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-07-11, 14:26:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General de Pesca i Medi Marí

La conselleria de Medi Ambient estudiarà la proposta creació d’una reserva marina d’interès pesquer a la costa nord-est de l’illa d’Eivissa (Tagomago)

\ Segons Vidal: rebem de bon grat aquesta proposta i que cal analitzar-la perquè el que volem aconseguir és que es produeixi “l’efecte reserva”
\ La proposta suposaria una protecció de 8.796 ha entre aigües interiors i exteriors

Un dels objectius d’aquesta legislatura de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca és tornar a posar en valor les reserves marines. El conseller Vidal i el director general de Pesca i Medi Marí, Joan Mercant s’han reunit avui dematí amb els inspectors de pesca del Consell d’Eivissa per tractar la primera proposta per a la creació d’una reserva marina d’interès pesquer a la costa nord-est de l’illa d’Eivissa (Tagomago).
La proposta versa sobre la delimitació de les zones i espècies a protegir per crear
una zona d’àmbit marí de 5.031 ha d’aigües exteriors, que es farà arribar al mateix Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) que n’és l’òrgan competent i de les 3.765 ha d’aigües interiors que la mateixa Conselleria i el Consell Insular d’Eivissa en serien els gestors. Segons consta en el document presentat, la proposta ha despertat un interès general de la societat de l’illa d’Eivissa, en concret per part del sector pesquer professional i dels ajuntaments que limiten amb l’àrea proposada com a reserva marina.
En acabar la reunió, el conseller Vidal ha explicat que, “rebem de bon grat aquesta proposta i que cal analitzar-la perquè el que volem aconseguir és que es produeixi l’efecte reserva, és a dir, que amb el temps, es demostri l’efectivitat d’aquesta mesura de protecció”. En aquest sentit, cal recordar que pel desembre de 2015, aquest Govern va retornar la protecció màxima a s’Espardell, a la Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i Formentera i que, segons Vidal, “ja comença a donar els primers resultats positius que permeten veure les mesures que han tingut èxit en zones similars”.
Per altra banda, el director general de Pesca i Medi Marí ha deixat clar que, “ tot objectiu alhora de crear una nova reserva marina és que tingui interès pesquer” i per tant s’haurà de valorar la proposta amb profunditat per veure com “casa amb les altres figures de protecció que hi ha en aquest àmbit”, així es podran prendre decisions al respecte. Ambdues parts han pactat seguir avançar amb un calendari programat per tal d’anar revisant la proposta.

Imatges adjuntes

  • Imatge de la reunió per videoconferència del conseller Vidal, el director general de Pesca i Medi Marí, Joan Mercant amb els tècnics de pesca del Consell Insular d'Eivissa

    Imatge de la reunió per videoconferència del conseller Vidal, el director general de Pesca i Medi Marí, Joan Mercant amb els tècnics de pesca del Consell Insular d'Eivissa
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears