Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-07-07, 13:55:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General de Pressuposts i Finançament

El Govern s’oposa formalment en el CPFF a la nova proposta dels criteris d’estabilitat pressupostària per les comunitats autònomes que marca el Ministeri d’Hisenda.


La consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, expressa el vot negatiu del Govern de les Illes Balears, davant la nova proposta de límit de dèficit per a les Administracions Públiques. El ministre d’Hisenda ha aprofitat la reunió per comunicar la liquidació definitiva del pressupost de 2015, segons la qual Balears rebrà 23 milions d’euros addicionals de finançament per enguany, dins del sistema de finançament.

Només una setmana després que el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública presentés els objectius d’estabilitat pressupostària per a les Administracions Públiques pel trienni 2018-2020, aquest divendres ha forçat la convocatòria d’un nou Consell de Política Fiscal i Financera amb un únic punt a l’ordre del dia: la votació d’una nova proposta d’objectius d’estabilitat.
La proposta presentada unilateralment pel Govern de l’Estat, ha quedat aprovada malgrat l’oposició de sis comunitats autònomes, amb Balears al capdavant. La proposta preveu la flexibilització dels límits presentats fa tant sols vuit dies, amb el marge d’una dècima suplementària de dèficit per a 2018 i 2019, per a les comunitats autònomes, per passar del 0,3% al 0,4% PIB de dèficit permès l’any que ve, i del 0% al 0,1% PIB en 2019.
La nova proposta del ministeri també ha retocat els objectius de compliment del deute per les comunitats autònomes, que han augmentat una dècima per 2018 (24,1% PIB), dues en 2019 (23,3%PIB), i una en 2020 (22,4%PIB).
La consellera Catalina Cladera ha explicat la postura de Balears, que “manté la coherència respecte allò que hem expressat en tots els CPFF que hem celebrat fins la data”. Cladera creu que “de nou el Govern central fa el que vol amb els criteris d’estabilitat de les CA; dijous de la setmana passada diu una cosa, avui en diu una altra i tot sense consultar-nos res prèviamena les comunitats”.
Cladera afirma que l’actitud de Montoro, canviant el sentit dels acords del CPFF en el marge d’una setmana, demostra “que el Govern Rajoy actua guiat per la seva conveniència, i en aquest cas es tracta de trobar suports parlamentaris per aprovar el seu sostre de despesa de cara a la tramitació dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2018”. “Si Montoro creia en el 0,4% i el 0,1%, per què no ho va presentar dijous de la setmana passada al CPFF?”, s’ha preguntat Cladera.
“Que ara el Govern de l’Estat ens permeti fer una dècima més de dèficit en 2018 i 2019 ens és irrellevant per Balears”, ha afirmat la titular de la cartera d’Hisenda i Administracions Públiques, per que “nosaltres creiem que el problema real es troba en l’infrafinançament històric que patim a les Illes, i en aquest tema, Montoro no sembla estar disposat a canviar”, en referència a la marxa de la Comissió d’Experts per a la reforma del Sistema de Finançament”.
Cladera creu que “el ministre Montoro actua amb criteris de conveniència partidista i no d’interès general”, un fet que es demostra també amb el canvi d’actitud que ha experimentat sobre l’anunci de rebaixa fiscal en alguns trams de renda de l’IRPF, quan només unes setmanes enrere havia negat aquesta possibilitat. “Montoro tampoc ha explicat quines conseqüències tindrà aquesta rebaixa fiscal en el finançament de les CA, i ha pres la decisió en funció dels suports parlamentaris que necessita el Govern, però un cop més ens ha deixat al marge d’un tema que ens afecta a tots”. 
Dijous de la setmana passada la sessió plenària del CPFF va aprovar la nova senda d’estabilitat, que per al subsector de les comunitats autònomes suposava admetre una limitació màxima del dèficit públic del 0,3% sobre el producte interior brut per 2018, i del 0% (estabilitat pressupostària) pel 2019 i el 2020. En el cas del subsector de les administracions locals, la proposta mantenia un dèficit del 0% durant el trienni esmentat, mentre que l’Administració General de l’Estat es reservava un 0,7% de dèficit permès i la Seguretat Social un 1,2% per 2018.
Aquests criteris van sortir endavant amb el vot favorable de cinc comunitats i les dues ciutats autònomes, i el vot de qualitat del Govern central, representat per la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria i el ministre Cristóbal Montoro. En canvi, Balears i altres vuit comunitats, s’hi van oposar, mentre que una altra s’hi va abstenir.

Balears rebrà 23 milions d’euros extra per la liquidació definitiva del pressupost de 2015.

En un punt no anunciat en l’ordre del dia, el ministre Montoro ha procedit a anunciar el repartiment de les assignacions a les comunitats autònomes per compte de la liquidació definitiva del pressupost de 2015, inclòs dins del sistema de finançament de l’any en curs. El conjunt de comunitats es repartiran 1.200 milions d’euros més, degut a l’augment de la recaptació definitiva de 2015, que no havia estat repartida fins la data. D’aquesta xifra, Balears en rebrà 23 milions d’euros. El funcionament de l’actual sistema de finançament liquida part dels ingressos que l’Estat destina a les Comunitats Autònomes amb dos anys de retard. Aquest decalatge provoca desajustos entre la bestreta lliurada a compte, i la liquidació definitiva, en el cas que es produeixi una diferència notable amb la recaptació real obtinguda,
En aquest cas, aquesta partida de 23 milions d’euros palesen que la bestreta concedida a Balears pel pressupost de 2015 fou inferior a la recaptació obtinguda per l’Estat. Així la xifra total que rebrà Balears en concepte de liquidació del pressupost de 2015 pujarà a 707 milions d’euros. Cladera s’ha queixat que aquesta mesura d’augment dels ingressos previstos no s’hagi acompanyat d’un compromís del Ministre per flexibilitzar el funcionament de la regla de la despesa, que limita la quantitat màxima que el Govern pot disposar per a la seva despesa no financera, malgrat que es generin recursos econòmics superiors, que no poden ser convertits en partides de despesa.

 

Imatges adjuntes

 • Cladera i Carrió saludant Sáenz de Santamaría i Montoro

  Cladera i Carrió saludant Sáenz de Santamaría i Montoro
 • Imatge 3

  Imatge 3
 • Imatge 2

  Imatge 2
 • Imatge 4

  Imatge 4
 • Imatge 5

  Imatge 5

Talls de veu adjunts

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears