Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-07-06, 16:17:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

1,8 Milions per compensar les pèrdues en els cultius causats pel temporal 

\ El Consell de Govern va autoritzar ,la setmana passada, el FOGAIBA a iniciar un expedient de despesa per aquesta quantitat
\ Avui s’ha llançat la convocatòria i s’espera que els pagesos puguin cobrar en els propers mesos

El Fons de garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba) ha publicat, al Butlletí Oficial de les Illes Balears, la convocatòria d’ajudes per compensar les pèrdues en els cultius provocades pel temporal de pluges intenses del passat mes de gener després que el Consell de Govern hagi autoritzat a iniciar un expedient de despesa per valor d’1,8 milions d’euros.  A partir d’avui mateix es poden fer les sol·licituds de pagament de les indemnitzacions per pluges intenses i cal destacar que es disposa de tres mesos des de la publicació de la convocatòria al BOIB per presentar la sol·licitud de pagament a les oficines del mateix Fogaiba.

Aquesta quantitat compensarà un total de 2.577,71 hectàrees afectades, de les quals 2.364,92 ha són de cultius herbacis (cereals, farratges i hortícoles) i 212,79 ha d’hortalisses. Els cultius herbacis patiren negament, asfíxia radicular, podriment de la llavor i destrucció dels fruits per excés d’aigua, com en el cas de la patata primerenca, fet que  va donar lloc a pèrdues de producció rellevants.
 
I és que segons la Xarxa d’Estacions Agrometeorològiques del Sistema d’Informació Agroclimàtica per al Regadiu, del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, durant el segon episodi de pluges de l’hivern —del mes de gener— a les estacions meteorològiques de les Illes Balears es van recollir unes pluges molt més altes i persistents que les mitjanes registrades els anys anteriors, amb unes anomalies relatives del 238 % a Menorca, el 237 % a Mallorca i el 164 % a Eivissa, percentatges que fan una mitjana del 235 % a les Illes Balears. Els registres pluviomètrics per a aquest període mostren puntes de pluviometria els dies 17 a 29 de gener, amb una punta els dies 20 i 21.
 
Només podran accedir a aquestes ajudes els pagesos que, en el seu moment, varen presentar una declaració de danys que ha estat verificada i es preveu que els afectats comencin a cobrar durant el mes de juliol.
 

Imatges adjuntes

  • Imatge d'un camp anegat de Sa Pobla del desembre passat

    Imatge d'un camp anegat de Sa Pobla del desembre passat
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears