Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-07-05, 17:00:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

La Conselleria de Medi Ambient localitza tres nius de vespa carnissera asiàtica  

\ És necessària una atenció continuada als apiaris
\ La col·laboració dels apicultors és clau

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha llençat la campanya de 2017 contra la vespa carnissera asiàtica. Gràcies a l’experiència acumulada l’any passat, els procediments de detecció han millorat, i aquesta setmana s’ha pogut localitzar el tercer niu de l’any.
 
Tot i que, d’una banda, la notícia és negativa perquè implica que l’any passat es va produir una dispersió de reproductors, malgrat que es van eliminar els nou nius localitzats, té l’aspecte positiu que les tres colònies de la temporada estan dins del polígon delimitat pels nius de 2016 (entre Sóller i Deià),  i per tant no es té constància que s’hagi produït una expansió geogràfica d’aquesta espècie invasora.
 
La Conselleria recorda la necessitat de rebre al més aviat possible els avisos de la presència de l’espècie, que pot ser reportada a especies@dgcapea.caib.es o a l’112.
A més, també es pot disposar de l’aplicació de mòbil Vespapp, que els usuaris d’Android poden descarregar de manera gratuïta des de Google Play. Per a qualsevol altre dispositiu mòbil, es poden notificar les deteccions a http://vespapp.uib.es.
Els investigadors proposen que si algú veu una vespa sospitosa de ser una vespa carnissera asiàtica, en faci una fotografia des de l’app. La fotografia s’envia de manera automàtica als experts, els quals confirmaran ràpidament si es tracta o no d’aquest tipus de vespa. En cas afirmatiu, es posa en marxa un protocol d’actuació per detectar-ne la ubicació i fer-ne el seguiment i el control.
 

Imatges adjuntes

  • Niu de vespa carnissera asiàtica

    Niu de vespa carnissera asiàtica
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears