Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-07-04, 13:50:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

El plenari de la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible ha aprovat avui el Pla Anual per al període 2017

La Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible aprova el Pla Anual de 2017, dotat amb 64 milions

Les prioritats d’enguany són la rehabilitació de patrimoni històric i cultural, la diversificació econòmica així com la protecció del medi natural i la millora del cicle de l’aigua  

Com ha donat a conèixer el vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, el pla fixa com a objectius anuals prioritaris dels projectes que es finançaran a càrrec del Fons d’Impuls del Turisme Sostenible: l'adquisició o la rehabilitació de patrimoni natural, històric i cultural, la diversificació del model econòmic, així com la protecció i recuperació del medi natural i la millora del cicle de l’aigua.
 
La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha explicat que es preveu que durant l'any 2017 l’Agència Tributària de les Illes Balears recapti, a compte d’aquest impost, una quantitat aproximada de 60.690.000 euros. A aquesta recaptació s'afegirà el romanent de la liquidació definitiva de l'Impost del Turisme Sostenible per a 2016, que ha estat de 3.997.938,11 euros. Per tant, la convocatòria de 2017 està dotada amb un total de 64.687.938,11 euros.
 
Una de les principals novetats de la convocatòria de projectes que s'ha aprovat avui és la incorporació d'un sistema objectiu de taules numèriques per a la seva valoració. El gran nombre de projectes presentats a l'anterior convocatòria fa necessari comptar amb un sistema de puntuació que s'aplicarà sobre la memòria explicativa (en un 65%) i per fórmula (en un 35%).
 
El plenari de la Comissió ha aprovat també autoritzar l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) la gestió del Fons d’Impuls del Turisme Sostenible, és a dir, que l’ATB durà a terme l’avaluació, el seguiment i la informació de l'execució dels projectes aprovats.
 
El Consell de Govern del proper divendres dia 7 portarà a aprovació el Pla Anual que es publicaria al BOIB dissabte dia 8. A partir de la seva publicació, les diferents administracions públiques i les entitats que integren la Comissió podran presentar projectes fins el proper dia 4 d’agost.
 
La Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible està formada pel Govern, representants dels consells insulars, ajuntaments, sindicats, patronals, la Universitat i altres entitats socials, culturals i mediambientals, com ara el GOB o ARCA.

Imatges adjuntes

  • Administracions i entitats podran presentar projectes del 8 de juliol al 4 d'agost.

    Administracions i entitats podran presentar projectes del 8 de juliol al 4 d'agost.
  • El Pla Anual de 2017 està dotat amb 64 milions d'euros.

    El Pla Anual de 2017 està dotat amb 64 milions d'euros.
  • La Comissió ha autoritzat l'ATB a gestionar el Fons d'Impuls del Turisme Sostenible.

    La Comissió ha autoritzat l'ATB a gestionar el Fons d'Impuls del Turisme Sostenible.

Talls de veu adjunts

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears