Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-06-30, 12:30:00
Tipus de comunicat: Consell de Govern
Emissor: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Consell de Govern: JAIME TOVAR JOVER ÉS EL NOU DIRECTOR GERENT DE L’ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

\ Tovar prové de l’Ajuntament de Calvià en què ha estat director general de Transparència i Innovació a l’Administració
\ Tovar substitueix en el càrrec Fernando Monar, qui renuncia voluntàriament per acollir-se a la jubilació anticipada

El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha acordat nomenar Jaime Tovar Jover com a nou director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP).
 
Jaime Tovar (1963) és llicenciat en Filosofia i Lletres, en l’especialitat de Psicologia (UIB, 1987); és especialista en Auditoria de Qualitat i Tècnic d’Equips de Millora Contínua (UOC, 2005); i té estudis d’especialització en Criminologia (UIB, 1993).
 
Tovar és funcionari de carrera; entre 1990 i 1998 va exercir com a cap de la Policia Local i Protecció Civil a l’Ajuntament de Calvià. Des de 1998 fins a 2012, en situació d’excedència voluntària, ha exercit  com a consultor i assessor a empreses i administracions públiques en matèria d’implantació de sistemes de qualitat i millora dels serveis, i també ha dut a terme projectes i estudis específics relacionats amb la seguretat i l’emergència pública.
 
Reintegrat de nou dins de la funció pública, el 2012 treballa com a responsable del Gabinet Tècnic de Planificació i Qualitat de la Policia Local a l’Ajuntament de Calvià. I des de juny de 2015 ha desenvolupat la seva tasca professional com a director general de Transparència i Innovació a l’Administració, també a l’Ajuntament de Calvià.
 
Jaime Tovar assumeix ara la direcció i gerència de l’EBAP, entitat a la qual ja està lligat des de setembre de 2015, en qualitat de vocal del Consell Rector. Tovar substitueix en el càrrec Fernando Monar, qui renuncia voluntàriament per acollir-se a la jubilació anticipada.   
 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears