Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-06-07, 12:23:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus

Oberta la convocatòria per presentar candidatures als premis Centres Educatius vers el Desenvolupament Sostenible  

\ L’objectiu és reconèixer les iniciatives d’educació ambiental per al desenvolupament sostenible impulsades pels centres educatius
\ La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca impulsa la incorporació de l’educació ambiental al currículum escolar


Fins dia 30 de setembre es poden presentar les candidatures als premis Centres Educatius vers el Desenvolupament Sostenible 2016-2017, que per primer any atorga la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per mitjà de la Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus.
 
L’objectiu és reconèixer iniciatives d’educació ambiental per al desenvolupament sostenible dutes a terme pels centres educatius de les Illes Balears. S’hi pot participar en dues categories: Centre Educatiu vers el Desenvolupament Sostenible Global i Centre Educatiu vers el Desenvolupament Sostenible Específic. La primera reconeix una trajectòria de millora continuada en el procés d’ambientalització integral del centre i en la implicació en la millora de l’entorn, i atorga tres premis: el 1r, a la trajectòria més destacat, i el 2n i el 3r, a dues trajectòries de referència. Pel que fa al Premi Centre Educatiu vers el Desenvolupament Sostenible Específic, reconeixerà una actuació destacada o de referència en l'àmbit dels residus, i tindrà també tres classificats.
 
Els premis, dotats amb 3.000 euros per al primer classificat, 2.000 per al segon i 1.000 per al tercer, es dirigeixen als centres educatius d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius que duguin a terme un projecte d’ambientalització del centre durant el curs escolar.
 
Es valoraran de manera especial les actuacions que recullin el nombre màxim de contextos d’acció: la participació de tota la comunitat educativa, la gestió ambiental del centre, el currículum, la difusió i la implicació en l’entorn.
 
Poden presentar les propostes de candidatures indistintament qualsevol membre del jurat, els consells escolars dels centres educatius, les associacions de pares i mares d’alumnes i qualsevol persona física a títol individual. Per a cada candidatura, s’han de fer constar les dades del centre educatiu que es proposa, la categoria i una descripció sintètica de l’actuació i dels mèrits que la justifiquen.
 
Des del curs escolar 2004-2005 la Conselleria impulsa la incorporació de l’educació ambiental en el programa curricular dels centres educatius de les Illes Balears i el suport als projectes d’ambientalització, amb activitats i programes d’educació ambiental diversos. En aquest marc, s’ha considerat oportú crear aquests premis per reconèixer públicament les iniciatives exemplars d’educació ambiental per al desenvolupament sostenible dutes a terme pels centres educatius de l’arxipèlag.
 
 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears