Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-06-05, 12:46:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Cabrera, primer parc nacional que s’adapta a la nova normativa del sistema de gestió ambiental d’AENOR  

\ El Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera renova el certificat del Sistema de Gestió Ambiental d’AENOR
\ Avui, en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient, AENOR Illes Balears ha entregat aquesta distinció


El Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera ha renovat el certificat del Sistema de Gestió Ambiental d’AENOR d’acord amb la nova normativa de 2015, amb la qual cosa esdevé el primer parc nacional que s’hi adapta. La directora d’AENOR a les Illes Balears, Soledad Seisdedos, ha lliurat avui aquesta distinció al conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, i a la directora del Parc, Francesca Cortés, en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient.
Aquest certificat acredita que el Parc compleix els requisits que estableix la Norma ISO 14001 i que ha implantat un sistema de gestió ambiental que ajuda a prevenir els impactes ambientals, utilitzant els mitjans necessaris per evitar-los, reduir-los o controlar-los, però sempre en equilibri amb la racionalitat socioeconòmica i apostant per la millora contínua.
 
Els avantatges d’un certificat de gestió ambiental són nombrosos, tot i que poden resumir-se en tres: transmet compromís de manera directa i creïble, s’obtenen beneficis econòmics per la optimització del consum d’energia, matèries primes i aigua i per la millora dels processos i redueix riscos legals.
 
El certificat del sistema de gestió ambiental d’AENOR està basat en la norma internacional ISO 14001, l’eina de gestió ambiental més estesa al món, amb prop de 320.000 certificats en 201 països.
 
 

Imatges adjuntes

  • Imatge del nou certificat d'AENOR

    Imatge del nou certificat d'AENOR
  • Imatge de l'entrega del certificat

    Imatge de l'entrega del certificat
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears