Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-06-04, 11:30:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General de Pesca i Medi Marí

Les Illes Balears demanen una moratòria dels projectes de prospeccions  

\ El Govern sol·licita la mesura en la consulta prèvia de l’Estat sobre la declaració del corredor de cetacis de la Mediterrània com a ZEPIM
\ L’Estat prepara l’Ordre ministerial per la qual la zona es declararà Zona Especialment Protegida d’Importància per la Mediterrània  


La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha sol·licitat al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient que, de forma cautelar i preventiva es paralitzin tots els expedients de prospeccions sísmiques pendents de resoldre mentre es tramita la declaració de Zona Especialment Protegida d’Importància per la Mediterrània (ZEPIM) el corredor de cetacis que transcorre entre les costes de les Illes Balears, Catalunya i País Valencià.
 
Ho ha fet durant la consulta prèvia a la futura Ordre Ministerial per la qual es crearà el ZEPIM del corredor de cetacis, un fet que la Conselleria considera una bona noticia que ha d’anar acompanyada, però, de mesures preventives com la moratòria dels expedients de prospeccions.
 
La Conselleria valora la declaració d’aquest espai com a espai protegit com una passa necessària i imprescindible dirigida al compliment de la Directiva Europea i la Llei de Patrimoni Natural i la Biodiversitat en ser el corredor de cetacis de la Mediterrània una zona de presència regular d’espècies incloses en el Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial.
 
A la zona, però, se superposen diversos projectes de prospeccions sísmiques que tenen una finalitat extractiva. L’activitat de prospecció, recorda la Conselleria al Ministeri, és incompatible amb els objectius ambientals de l’Estratègia Marina de la Demarcació Llevantina-Balear i, sobretot, amb l’establiment d’una àrea marina l’objectiu de la qual és la protecció dels cetacis.
 
Els efectes negatius del renou que causen sobre els cetacis aquests projectes està àmpliament demostrat i constitueix un impacte quan s’incrementa de forma constant. Els catxalots són especialment sensibles a aquests renous i a les àrees pròximes a les Illes Balears hi ha una notable població d’aquesta espècia classificada com a vulnerable en el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades i considerades en perill, dels quals s’han descrit avaraments atribuïbles als sondejos sísmics.
 
Per tot això la Conselleria recorda que en el Projecte Mediterrània ja es proposava per aquest corredor de cetacis, i altres zones seleccionades, un seguit de recomanacions i l’adopció de mesures que serveixin per protegir aquests mamífers, entre les quals destaquen la prohibició de vessaments, la regulació del trànsit marítim i la regulació o prohibició de qualsevol activitat relativa a l’exploració, modificació o explotació del sòl i del subsòl. En aquest sentit, i a més de donar suport fermament a la declaració del corredor com a ZEPIM, la Conselleria sol·licita una moratòria dels expedients sísmics pendents de resoldre’s.
 

Imatges adjuntes

  • Mapa del corredor de migratori de cetacis

    Mapa del corredor de migratori de cetacis
  • Línies de prospeccions sísmiques a la Mediterrània espanyola segons Estratègies Marines

    Línies de prospeccions sísmiques a la Mediterrània espanyola segons Estratègies Marines
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears