Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-05-17, 15:54:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

La Conselleria posar en marxa un nou projecte amb la intenció d'avançar cap a una possible eradicació de les serps a Formentera  

\ La campanya de control d'ofidis a Formentera ha començat un mes abans que en el 2016. Es durà a terme des de l'abril fins al novembre.  S'han capturat 201 exemplars
\ Prop del 40 % dels continguts estomacals analitzats presentaven al manco un exemplar de sargantana pitiusa

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha iniciat la campanya de control de serps a les Pitiüses, intensificant l'esforç en la tècnica del trampeig. Enguany s'aplica el mateix mètode que l'any passat, però la diferència és que s'ha pogut començar un mes abans amb la intenció de finalitzar el mes de novembre i els resultats són positius. A part, s'ha fet una passa més en la campanya de control d’ofidis a les Pitiüses amb la voluntat d’establir la densitat de serps a les illes d’Eivissa i Formentera i elaborar un estudi amb la finalitat de poder avaluar el possible impacte sobre la biodiversitat.
 
A dia d'avui a Formentera són operatives 150 gàbies, i s'han eliminat 201 serps. En aquesta ocasió s'ha dissenyat un protocol de cobertura regular del territori, per ara, hi ha una gàbia cada 4 ha, que s'anirà incrementant successivament fins estabilitzar el ritme de captures, la qual cosa ens indicarà que estem en la densitat òptima de caixes-trampa.  En aquest aspecte el conseller Vidal n'ha destacat que, "des del primer moment que sens va traslladar la preocupació de la invasió de les serps hem actuat prenent mesures, any rere any hem anat generant coneixement i reptes a superar. Enguany hem volgut fer un salt qualitatiu amb una nova metodologia de treball i efectius que hi destinam en aquesta campanya".
Per la seva banda, la consellera de Medi Ambient del Consell de Formentera, Daisee Aguilera ha volgut fer públic l'agraïment a la Conselleria de Medi Ambient pels mitjans materials i logístics i la bona sintonia entre les institutcions, i n'ha destacat  la feina d'un tècnic nou únicament destinat a Formentera per aquesta tasca". A més Agruilera ha insistit en la necessitat de demanar al Ministeri pel que fa al control d'entrada doliveres, el principal vehicle d'entrada d'aquestes espècies invasores.
 
En aquest sentit, el Ministeri ja ha rebut el document elaborat a les Illes Balears (desembre de 2016) i les Illes Canàries (febrer de 2017) per a la redacció de l’estratègia nacional de control d’ofidis invasors a les illes, en el qual “volem que s’analitzi jurídicament i tècnicament el transport de grans arbres ornamentals, especialment oliveres, de la península a les illes”, ha subratllat Vidal. Vidal ha assegurat que membres de la Conselleria s’han reunit a Eivissa amb el sector de vivers per analitzar conjuntament aquest problema, i que “ha constatat que la disposició per col·laborar és positiva”.
 
El Centre de Recuperació de Flora i Fauna de les Illes Balears (COFIB) té un operari a temps complet a cada illa per al programa, amb l'ajuda regular d'altres tècnics quan és necessària, a més de la col·laboració de consells insulars, agents de medi ambient i ajuntaments. La mala notícia ha estat constatar que les serps a Formentera semblen haver-se expandit lleugerament, ja que se n'han capturades algunes fora de l'àrea on l'any passat havien estat detectades.


El nou projecte augmenta l’esforç amb la intenció d'avançar cap a una possible eradicació. El territori s'ha diferenciat d’acord amb el tipus d’hàbitat, diferenciant-lo en quadrícules d’una hectàrea. Els tipus d’hàbitats triats son: humanitzat (amb vivenda), cultius, garriga i costaner. La següent passa és agrupar en polígons de quatre hectàrees (llevat dels humanitzats que no s’agrupen). El resultat final ha estat de quaranta cinc polígons humanitzats (d’una hectàrea), divuit de costa, i trenta quatre de forestals i cultius.
 
En aquest sentit es farà una distribució de 150 gàbies intensiva, una per polígon, per començar, a les que les afegiren altres de manera proporcional en funció de les captures. D’aquesta manera s'intentarà fer una estima més detallada de la densitat, així com analitzar l’efecte de les captures en la població.
 
El servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria i un equip de divuit alumnes de la Universitat de les Illes Balears dirigits pel doctor Samuel Pinya del Grup d’Ecologia Interdisciplinària de la Universitat de les Illes Balears amb la col·laboració del Consorci de Recuperació de Flora i Fauna de les Illes Balears (COFIB) han dut a terme l'estudi que du per títol "Ecologia de la serp blanca (Rhinechis scalaris) a l’illa de Formentera" dels exemplars capturats durant la campanya de control de serps de l’any 2016.
 
Del total de serps capturades s’han analitzat 300 exemplars, que han permès conèixer les característiques demogràfiques de la població de serps, així com sobre quines espècies depreda. En el mateix estudi s'explica que la serp blanca (Rhinechis scalaris) és una espècie que fou introduïda a l’illa de Formentera l’any 2006 de manera accidental a través del comerç d’oliveres ornamentals. Com a espècie introduïda pot causar un greu desequilibri sobre la estructura i dinàmica dels ecosistemes insulars, i a les espècies que hi viuen.
 
Els resultats han demostrat que la població de serps es troba ben estructurada, havent trobat individus de totes les classes d’edat, així com una gran proporció de juvenils. Les femelles són molt més abundants que els mascles, observant-se fins a quatre vegades més femelles que mascles.
 
Aquest fet podria explicar l’elevada densitat de serps que hi trobam a l’illa de Formentera. Quant a l’efecte sobre l’efecte sobre la diversitat s’ha pogut comprovar que prop del 40 % dels continguts estomacals analitzats presentaven al manco un exemplar de sargantana pitiusa (Podarcis pityusensis formenterae). Havent-se trobat fins a un màxim de set individus dins l’estomac d’una serp.
 
Segons Joan Mayol, el cap del Servei de Protecció d'espècies "l’estudi dels exemplars capturats d’espècies invasores és de vital importància per a incrementar el coneixement de la seva ecologia, permetent així redirigir les accions de conservació i optimitzar els esforços de control de les espècies invasores". La sinèrgia amb entitats científiques com la Universitat de les Illes Balears no sols permet assolir objectius de conservació sinó que també promou la millora dels processos formatius dels estudis universitaris.
 
D’altra banda, el Ministeri ja ha rebut el document elaborat a les Illes Balears (desembre de 2016) i les Illes Canàries (febrer de 2017) per a la redacció de l’estratègia nacional de control d’ofidis invasors a les illes, en el qual “volem que s’analitzi jurídicament i tècnicament el transport de grans arbres ornamentals, especialment oliveres, de la península a les illes”, ha subratllat Vidal. Vidal ha assegurat que membres de la Conselleria s’han reunit a Eivissa amb el sector de vivers per analitzar conjuntament aquest problema, i que “ha constatat que la disposició per col·laborar és positiva”.

Imatges adjuntes

  • Projecte Formentera 2017. Distribució tipus d'hàbitats a la zona de trampeig

    Projecte Formentera 2017. Distribució tipus d'hàbitats a la zona de trampeig
  • Mapa de captures de serps a Formentera

    Mapa de captures de serps a Formentera
  • Daisee Aguilera, consellera de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera ; Vicenç Vidal, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ; Joan Mayol, cap de servei de Portecció d'Espècies de la CMAAPIB

    Daisee Aguilera, consellera de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera ; Vicenç Vidal, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ; Joan Mayol, cap de servei de Portecció d'Espècies de la CMAAPIB

Altres arxius adjunts

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears