Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-05-15, 13:11:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General de Recursos Hídrics

Lleus descensos a les reserves hídriques de les Illes Balears el mes d’abril  

\ Les reserves hídriques de les Illes Balears s’han situat en el 71 % el mes d’abril, quatre punts menys que el mes anterior  
\ Totes les unitats de demanda es mantenen situació de normalitat, tot i que amb lleus descensos excepte a Eivissa i al llevant de Mallorca

 
El mes d’abril les reserves hídriques de les Illes Balears s’han situat en el 71 %, quatre punts percentuals per davall del mes anterior però denou punts més que l’abril de 2016. Tot i que totes les illes han notat aquesta davallada de reserves respecte del mes de març, la més pronunciada ha estat a Mallorca, que ha passat del 75 al 71 %, mentre que Menorca i Eivissa només han perdut un punt percentual: s’han situat en el 69 i en el 81 % respectivament.
 
Aquestes davallades responen al fet que l’aigua va drenant i que les precipitacions del mes d’abril, que acostuma a ser plujós, han estat escasses. Per això la tendència és que hi hagi una baixada dels recursos durant els pròxims mesos.
 
Pel que fa a l’índex de sequera, totes les unitats de demanda es mantenen en situació de normalitat o estabilitat, tot i que hi ha lleus descensos respecte del mes de març, a excepció de les unitats de demanda del llevant de Mallorca i d’Eivissa, que han registrat lleus ascensos, tot i que poc significatius.
 
Si es compara l’índex de les diverses unitats de demanda amb els mesos d’abril de 2015 i de 2016 es constata que és semblant al de 2015, excepte el de la unitat de demanda d’Eivissa, i en gairebé tots els casos superior al de 2016, tot i que a Menorca és inferior. 
 
Aquestes dades indiquen que, a llarg termini, no es pot abaixar la guàrdia i que en cas que no es produeixin noves precipitacions es podria entrar en situació de prealerta durant els mesos vinents.
 
Les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia indiquen que el mes d’abril ha estat sec o molt sec a totes les illes, ja que ha plogut menys del que és habitual el mes d’abril: un 43 % manco a Menorca, un 75 % manco a Mallorca i un 80 % manco a Eivissa.
 
Malgrat aquest dèficit mensual, la dada interanual indica que tot i que les Illes Balears es mantenen en la mitjana encara hi ha un petit dèficit de precipitació a Menorca i a Eivissa (del 8 % i el 9 %, respectivament) mentre que a Mallorca hi ha un superàvit del 21 %. En l’àmbit global, les Illes Balears se situen per sobre de la mitjana (17 %).
 
 
 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears