Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-05-04, 13:16:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Pollença i el Govern garantiran el dret de pas pel camí de Ternelles

\ L’Ajuntament de Pollença i la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat es reuneixen després de la Sentència del Tribunal Suprem
\ Mentre Pollença no s’adapti al PORN de la Serra de Tramuntana es pot aplicar una disposició de la LECO

L’Ajuntament de Pollença i la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca han començat a fer feina per garantir el dret de pas pel camí de Ternelles, després de la Sentència del Tribunal Suprem que obliga aquest consistori mallorquí a adaptar la normativa urbanística al Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana.
 
Ambdues administracions han començat a fer feina per executar la Sentència i assegurar el trànsit de persones pel camí de Ternelles, amb prescripcions ambientals, en virtut de la disposició transitòria tercera de la LECO, la Llei per a la conservació dels espais de rellevància ambiental segons la redacció establerta en la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació d’impacte ambiental de les Illes Balears, que permet que l’accés al domini públic maritimoterrestre a través de zones d’exclusió sigui autoritzable cas per cas.
 
D’aquesta manera, mentre l’Ajuntament no s’adapta al PORN s’assegura la connotació ambiental en el dret de pas per aquesta zona. Ara, però, cal que ambdues administracions vehiculin com es duen a terme aquestes autoritzacions. Per a això ja s’ha mantingut una primera reunió entre representants del consistori pollencí —encapçalats pel batle, Miquel Àngel March, i el regidor d’urbanisme, Tomeu Cifre— i el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Miquel Mir.

Imatges adjuntes

  • Imatge de la reunió

    Imatge de la reunió
  • Imatge de la reunió

    Imatge de la reunió
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears