Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-05-03, 15:40:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Serveis de Millora Agrària (SEMILLA)

SEMILLA cedeix les instal·lacions al sector agrari  

\ Unió de Pagesos, les denominacions d’origen Oli de Mallorca i Oliva de Mallorcai CBPAE es traslladaran a Son Ferriol
\ S’ha signat el Conveni de col·laboració per difondre, millorar i fer més accessibles als sector primari els serveis i els recursos de SEMILLA

Unió de Pagesos de Mallorca, el Consell Regulador de la Denominació d’Origen (DO) Oli de Mallorca, el Consell Regulador de la DO Oliva de Mallorca i el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) estrenen noves instal·lacions al local que Serveis de Millora Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Semilla) els ha cedit a Son Ferriol.
 
Avui s’ha signat el Conveni de col·laboració per difondre, millorar i fer més accessibles als pagesos i als ramaders els serveis, els recursos i les actuacions que presten Semilla i la resta d’entitats que ara ocuparan aquest espai.
 
Semilla, que depèn de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, va oferir els seus locals de Son Ferriol a les tres organitzacions de productors agraris reconegudes amb seu a Mallorca (Unió de Pagesos de Mallorca, ASAJA i UPA-AIA), tenint en compte que el patrimoni de les cambres agràries de l’illa no s’ha posat a disposició dels agricultors ni dels seus sindicats, tot i que es reconeix la necessitat que aquestes organitzacions disposin de mitjans materials per dur a terme les tasques pròpies.
 
Tanmateix, només Unió de Pagesos s’hi va manifestar interessada, i hi ocuparà un espai de 70 metres quadrats. Per això, es va decidir cedir la resta del local als consells reguladors, que a Mallorca són els següents:

 • Denominació d’Origen Oli de Mallorca
 • Denominació d’Origen Oliva de Mallorca
 • Indicació Geogràfica Protegida Sobrassada de Mallorca
 • Indicació Geogràfica Protegida Ensaïmada de Mallorca
 • Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE)
 • Consell Regulador de la Producció Integrada
 • Consell Regulador de la Denominació d’Origen Binissalem
 • Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla i Llevant.
 
D’aquestes nou entitats, dues (DO Binissalem i DO Pla i Llevant) tenen un àmbit d’actuació que no abasta tota l’illa de Mallorca, i les oficines es troben ubicades als municipis de la zona de producció, Binissalem i Porreres, respectivament.
 
Els consells reguladors de la Indicació Geogràfica Protegida Sobrassada de Mallorca i Ensaïmada de Mallorca han ocupat instal·lacions de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca des que es van crear (1993 i 1996, respectivament). En aquest moment tenen la seu als locals que la Conselleria disposa al carrer de Cuba, a Palma, on, a més, es va habilitar una sala per a tasts per a la certificació del producte.
 
La DO Oli de Mallorca i la DO Oliva de Mallorca, des de la constitució dels consells reguladors respectius (2002 i 2014), han ocupat un lloc a un edifici de la Conselleria, al carrer dels Foners. Aquestes dues entitats han crescut d’una manera molt considerable des que es van crear, i l’espai de què disposaven ha esdevingut insuficient per donar servei als inscrits actuals, prop de set-cents. Per això ara ocuparan a Son Ferriol un espai de 19 m2 i 14 m2 respectivament
 
En diferents reunions, el CBPAE i el Consell Regulador de la Producció Integrada havien manifestat la necessitat d’espai per dur a terme les activitats pròpies, tot i que aquest darrer organisme ha optat per no emprar les instal·lacions de Semilla, mentre que CBPAE hi ocuparà un espai de 44 m2.
 
La distribució dels espais ha estat consensuada amb les entitats que finalment s’hi han interessat segons les necessitats i l’espai disponible.
 

Imatges adjuntes

 • Moment de la signatura del conveni amb les entitats ; Unió de Pagesos de Mallorca, el Consell regulador de la DO Oli de Mallorca, el Consell regulador de la DO Oliva de Mallorca i el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) 

  Moment de la signatura del conveni amb les entitats ; Unió de Pagesos de Mallorca, el Consell regulador de la DO Oli de Mallorca, el Consell regulador de la DO Oliva de Mallorca i el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) 
 • Imatge de grup dels representants de les entitats Unió de Pagesos de Mallorca, el Consell regulador de la DO Oli de Mallorca, el Consell regulador de la DO Oliva de Mallorca i el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) i Conseller Vidal, Mateu Ginard, director general d'Agricultura i Ramaderia; Immaculada Munar, gerent SEMILLA

  Imatge de grup dels representants de les entitats Unió de Pagesos de Mallorca, el Consell regulador de la DO Oli de Mallorca, el Consell regulador de la DO Oliva de Mallorca i el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) i Conseller Vidal, Mateu Ginard, director general d'Agricultura i Ramaderia; Immaculada Munar, gerent SEMILLA
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears