Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-05-02, 19:10:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

El Govern reitera l’oferiment de participar en l’elaboració dels plans de gestió de les noves ZEPA  

\ La presidenta rep el batle de Maria de la Salut, la Societat de Caçadors de la localitat i de Vilafranca i l’Associació Balear Defensora del Món Rural  
\ El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, insisteix en que la caça i l’agricultura no es veuran perjudicades per la declaració de ZEPA

Ajuntaments, associacions, entitats i organitzacions podran intervenir en l’elaboració dels plans de gestió que fixaran els usos permesos en les noves Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) que el Govern ha començat a tramitar. És l’oferiment que se’ls hi ha reiterat a l’Ajuntament de Maria de la Salut, la Societat de Caçadors d’aquesta localitat i de Vilafranca de Bonany i l’Associació Balear Defensora del Món Rural que avui han estat rebuts en audiència per la presidenta del Govern, Francina Armengol, a qui ha acompanyat el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal.

Cal recordar que el mes de març passat el Consell de Govern va donar el sus a l’inici del procediment per declarar o ampliar onze ZEPA a les Illes Balears: vuit a Mallorca, dues a Eivissa i una a Formentera, corresponents a dos illots, un penyalar marí, una zona humida de 43,85 ha i diverses zones forestals (3.690,51 ha), de garriga (5.401,96 ha) i de conreus cerealístics de secà (2.593,74 ha), que se sumaran a les 138.710 ha. actuals.

La ZEPA és un instrument que preveu la normativa europea l’objectiu del qual és garantir la protecció de determinades espècies d’aus, però no comporta cap restricció per si mateixa en els usos tradicionals, sinó que aquestes es recullen, si són necessàries, al pla de gestió de cada una d’elles una vegada declarades. En aquest sentit, Vidal, ha tornat a oferir als presents en la trobada que participin en l’elaboració del document.

El conseller ha insistit que la qualificació de ZEPA no comporta limitacions dels usos tradicionals i hi són compatibles tant la caça com l’agricultura. En el primer cas, a les Illes Balears “ja comptam amb 15.000 hectàrees de ZEPA on la caça no s’ha vist afectada”. Per exemple, ha recordat, “la finca de s’Avall de ses Salines és ZEPA i alhora el vedat de caça més prestigiós de Mallorca”. Pel que fa a l’agricultura, Vidal ha subratllat, que la declaració com a ZEPA “no comporta cap restricció ni canvi perquè, precisament, és aquesta activitat la que dóna lloc a l’hàbitat que s’ha de protegir”.  Per això, ha desmentit que, a partir de la seva declaració “no es pugui segar, ni cremar restes vegetals ni esquitar” i ha fet èmfasi en que els usos, els canvis de cultiu o els mètodes de conreu no s’inclouen dins les activitats per les quals s’haurà de demanar informe ambiental, com sí hauran de fer grans infraestructures edificatòries com, per exemple, les línies elèctriques, fet que significa, per tant, “més protecció de les activitats agràries tradicionals”.
 
Precisament i pel que fa a l’urbanisme, els plans o projectes edificadors hauran de menester un informe de la direcció d’Espais Naturals i Biodiversitat, per garantir l’exclusió d’afectació en estar en una zona declarada dins Xarxa Natura. De totes maneres, la declaració d’una ZEPA no interferirà en cap cas sobre la normativa urbanística existent, ja que es tracta d’una figura ambiental, no urbanística.

Imatges adjuntes

  • Imatges de la trobada

    Imatges de la trobada
  • Imatges de l'audiència

    Imatges de l'audiència
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears