Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-04-30, 10:53:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

A partir de l’u de maig, ni un foc al bosc

\ La prevenció és un dels dos pilars bàsics en la lluita contra els incendis forestals, juntament amb l’extinció
\ Entren en vigor totes les mesures preventives per protegir del foc els boscos i la resta de terrenys forestal  

Demà, dilluns 1 de maig, s’inicia la temporada d’alt risc d’incendi forestal d’aquest any 2017 que es perllongarà  fins el quinze d’octubre. Durant aquest període queda estrictament prohibit l’ús del foc en tots els terrenys forestals de les Illes Balears i a menys de 500 metres d’aquests, a excepció dels que disposin d’una autorització administrativa especial per a cada activitat que pugui generar perill d’incendis. Això és el que estableix a l’article 3 del Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es dicten normes sobre l’ús del foc i es regula l’exercici de determinades activitats susceptibles d’incrementar el risc d’incendi forestal.
 
La col·laboració ciutadana és primordial en la lluita contra el foc, fet pel qual es demana precaució, especialment a les persones que resideixen a prop de superfícies forestals, les que hi duen a terme la seva feina o les que visiten els boscos o espais naturals de les illes. I és que la prevenció és un dels dos pilars bàsics en la lluita contra els incendis forestals, juntament amb l'extinció.El perill d’incendis és real a causa de les circumstàncies meteorològiques i l’estructura del combustible forestal, fet pel qual és prioritari complir amb les normes legals d’autoprotecció dels habitatges i urbanitzacions properes a terrenys forestals. Amb l’inici de l’època de perill canvien les prescripcions normatives en quant a l’ús del foc quedant de la següent manera ( veure quadre adjunt).

Des de l'any 2000, la campanya de lluita contra els incendis forestals dura els 365 dies de l'any durant els quals estan disponibles els mitjans d'extinció, que van augmentant o disminuint els seus efectius segons el nivell de risc o segons les condicions meteorològiques o l'estat de les masses forestals de cada illa.A banda de tenir en compte aquestes indicacions normatives es demana a la ciutadania que eviti imprudències i extremin les precaucions per evitar l’inici d’un incendi forestal. S’ha de tenir especialment cura amb les llosques de cigarrets, l’ús de maquinaria, les cremes de restes vegetals i l’ús de material pirotècnic. La conscienciació i responsabilitat ciutadana és vital ja que al voltant del 90% de les causes d’inici dels incendis tenen causa antròpica, ja sigui per negligències o accidents com per causes intencionades. A les àrees recreatives s'han penjat cartells advertint del risc d'incendi alhora de fer foc en qualsevol lloc d'aquestes zones d'esbarjo.

 
Aquesta conscienciació o cultura del risc ha de servir per sensibilitzar a la població en la necessitat de realitzar tasques d’autoprotecció, creació d’àrees amb baixa càrrega de combustible, al voltant dels habitatges i urbanitzacions que estiguin en zona forestal, ja que tots som responsables de la nostra pròpia seguretat, tal i com propugna el lema de la campanya “Ni 1 Foc al Bosc; la teva seguretat depèn de tu”.
 
 

Imatges adjuntes

  • Quadre explicatiu sobre l'ús del foc

    Quadre explicatiu sobre l'ús del foc
  • Imatge dels cartells instal·lats a les àrees recreatives durant la campanya d'incendis 

    Imatge dels cartells instal·lats a les àrees recreatives durant la campanya d'incendis 
  • Imatge d'una graella fent foc

    Imatge d'una graella fent foc
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears