Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-04-25, 14:16:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Capturades 60 serps a Eivissa i 84 a Formentera en un mes  

\ Es reprèn la campanya de control d’ofidis a les Pitiüses amb la instal·lació de més de 300 trampes  
\ El 2016 es varen capturar un total de  478 serps a l’illa d’Eivissa i 312 a la de Formentera

 Aquest mes s’ha reprès la campanya de control d’ofidis que la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, va endegar l’any passat després d’anys d’inactivitat de l’executiu autonòmic davant un problema que es presenta amb especial virulència a Eivissa.
 
Així, enguany, la campanya s’inicia abans, ja que el 2016 va començar al maig a Formentera i al juny a Eivissa, amb la instal·lació de més de 300 gàbies, de les quals 130 es col·locaran a l’illa de Formentera i 200 a la d’Eivissa, a banda de les que puguin posar a l’abast els consells insulars i les que es puguin donar als particulars interessats, la tasca dels quals va reconèixer el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Miquel Mir, qui els va remetre una carta d’agraïment per la seva implicació.
 
De moment ja s’han instal·lat 93 gàbies a Formentera que han capturat 84 serps, mentre que a Eivissa s’han col·locat 167 trampes amb 60 captures.
 
Mitjançant aquesta tècnica el 2016 es varen capturar 478 serps a Eivissa en 245 gàbies i  312 a Formentera amb 68 trampes dissenyades amb l’Escola d’Arts i Oficis d’Eivissa que han anat evolucionant per millorar la seva efectivitat.
 
La feina conjunta amb els consells insulars i els ajuntaments afectats, la implicació de particulars, dels agents de medi ambient de les Illes Balears i la col·laboració científica amb la Universitat de les Illes Balears i el Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) han fet que, enguany, la Conselleria hagi reforçat la campanya respecte de l’any passat tant a nivell de personal com a nivell d’estudi.
 
Així, a les dues persones del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB) que l’any passat es dedicaven en exclusiva a aquesta tasca se li suma una tercera i es manté el vehicle adquirit aposta per dur a terme la campanya. A més s’obtindran dades sobre la biologia i ecologia de les espècies, incloent les preses i es durà a terme una avaluació de densitat de la població de sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis) en relació a la presència de serps.
 
En un altre front, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ja ha rebut el document que han elaborat les Illes Balears i les Canàries per a la redacció de l’estratègia nacional de control d’ofidis invasors a les illes i del qual s’està a l’espera d’una resposta.
 
De fet, el Ministeri ha acabat implicant-se en la campanya de control d’ofidis a les Pitiüses i entre els mesos d’agost i setembre de l’any passat va aportar dues persones que varen fer feina de camp.
 
I és que les dades demostren que s’està fent una feina eficaç, especialment si es compara el nombre de captures amb projectes similars d’anys anteriors, que havia impulsat el Consell d’Eivissa, ja que a Formentera no s’hi havia intervingut mai abans. Així, el 2014 es varen capturar 8 serps i el 2015,  121, lluny de les 478 preses de l’any passat.
 

Imatges adjuntes

  • Imatge serp

    Imatge serp
  • Imatge serp

    Imatge serp
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears