Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-04-15, 10:10:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

El Govern incrementarà el nombre de caixes-refugi per a ratapinyades als pins els pròxims anys  

\ Les ratapinyades exerceixen un paper important com a depredadores de plagues forestals com la processionària del pi
\ Des del 2008 hi ha instal·lades 115 caixes refugis a les Illes Balears de les quals, el 2016, se’n han revisat 77

 
Durant el 2016 el Servei de Sanitat Forestal de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha revisat les caixes-refugi de ratapinyades que es van instal·lar entre els anys 2008 i 2009 en el conjunt de les Illes Balears. La instal·lació de les caixes refugi s’emmarca dins les actuacions de control de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) i de l’eruga peluda ( Lymantria dispar) que es desenvolupa en el conjunt de Balears.
 
I és que les ratapinyades exerceixen un important paper com a depredadores de les plagues forestals com la processionària del pi. No obstant això, l’absència de refugis naturals per aquests animals pot constituir un factor limitant en la seva distribució als boscos, fet pel qual la col·locació de les caixes–refugi en aquelles zones on escassegen els refugis naturals és una acció necessària per afavorir-ne la presència, sent la única mesura efectiva a curt-mig termini per compensar aquesta mancança.
 
Des del 2008 hi ha instal·lades 115 caixes refugis a les quatre illes de les quals , només s’han pogut revisar 77 ( 14 a Mallorca, 27 a Menorca, 22 a Eivissa i 14 a Formentera) ja que la resta ha desaparegut o ha estat objecte de vandalisme.
El 18% de les caixes refugi estaven ocupades per ratapinyades o existien indicis d’ocupació, com pot ser la presència d’excrements.
 
La ratapinyada comuna ( Pipistrellus pipistrellus) ha estat l’espècie que ha ocupat els refugis. Es tracta d’una espècie comú a les Illes i àmpliament distribuïda en el conjunt de l’arxipèlag, exceptuant Cabrera.
 
Aquests resultats obtinguts posen de manifest que la iniciativa contribueix a afavorir les poblacions de ratapinyades que exerceixen un important paper com a depredadors d’invertebrats i per tant ajuden al control de l’equilibri biològic de les plagues d’insectes.
 
Des del Servei de Sanitat Forestal es considera que dins el programa del control integral de la processionària del pi i l’eruga peluda és important establir les línies necessàries per afavorir els depredadors naturals d’aquests lepidòpters. Per això, s’incrementarà el nombre de refugis artificials per a ratapinyades a les Balears, durant els propers anys.
 
 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears