Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-04-17, 10:00:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Obert a exposició pública el primer projecte de parc fotovoltaic a Eivissa, a Sant Joan de Labritja  

Es preveu que pugui generar l’equivalent al 10 % del consum del municipi  


La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, a través de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, ha iniciat el termini d’exposició pública d’un parc fotovoltaic a Sant Joan de Labritja (Eivissa).
 
Es tracta de la primera instal·lació d’aquest tipus que es tramita en aquesta illa. Consisteix en un projecte de 2,5 MW de potència que, a més d’aquest tràmit, també ha de tenir altres vistiplaus; entre ells, l’informe de l’ajuntament i el consell insular, així com de la comissió de medi ambient de les Illes Balears.

El projecte, tal i com està dissenyat, tindrà una ocupació de 3 hectàrees del municipi (el 0,02 % del territori) i es preveu que generi uns 3.700 MWh anuals, la qual cosa suposa aproximadament el 10 % del consum/any al municipi.
 
El disseny proposa una altura màxima de plaques d’1,68 metres per tal de minimitzar al màxim l’impacte visual.
 
A més d’aquest parc, hi ha altres quatre projectes prevists que iniciaran el seu tràmit en breu, tots d’entre 1,5 i 3,2 MW de potència.
 
En cas que tots aquests projectes es posin en marxa, Eivissa podria aconseguir un 2 % de producció de renovables, la qual cosa col·locaria l’illa en la mitjana de la resta de les Balears.
 
 
 
 
 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears