Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-04-16, 10:00:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

El Govern obre el procés per dotar Palma d’un nou Pla de Millora de la Qualitat de l’aire  

Els valors de concentració de diòxid de nitrogen s'han situat en 2016, en una mitjana  de 37 micrograms per metre cúbic, tres punts per sota del límit per a la salut  


La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha iniciat el procés per dotar Palma d’un nou Pla de Millora de la Qualitat de l’aire.
 
Les darreres mesures preses de les estacions de control indiquen que tot i que no se supera el valor límit de protecció de la salut de diòxid de nitrogen (40 micrograms de NO2 per metre cúbic) s’hi està a prop, ja que se situa en els 37 micrograms (mitjana anual de 2016).  Per tant, tot i que legalment no existiria l’obligació de modificar el pla actual, s’ha decidit abordar l’elaboració d’un de nou.
 
En aquest sentit, cal recordar també que el Ple de l’Ajuntament de Palma, en sessió celebrada el 30 de juny de 2016, va aprovar instar el Govern a valorar, conjuntament amb el Consell insular, un nou pla. A més a més, també s’han rebut peticions d’algunes entitats socials.
 
Per això, el passat 8 de febrer, en la Comissió de Seguiment del Pla de Qualitat de l’Aire, i en la qual estan integrades les tres institucions, es va acordar obrir el procés per redactar el nou pla.
 
Per abordar aquest nou Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Palma, a més de les aportacions que facin les tres institucions, s’obrirà un termini de participació ciutadana perquè s’hi puguin presentar propostes, des del 12 d’abril fins al 8 de maig.(http://www.caib.es/sites/participacio/ca/consulta_pravia_a_lelaboracia_de_normativa/)

 
Quina és la situació?
La principal font de contaminants és el trànsit, especialment a Palma, on hi ha una major concentració de vehicles privats. I a vegades depenem de l’embat o el vent en general per fer net l’aire. Això suposa que en moments de menys vent es nota que la contaminació no es dissipa.
 
El valor límit de concentració de diòxid de nitrògen (NO2) és de 40 micrograms per metre cúbic. A Palma, tot i que no se supera, s’hi està molt a prop. En els últims anys la mitjana anual se situa entre 37 i 39. Per tant, s’ha considerat convenient actuar.
 
L’any 2006 es va superar per primer cop el valor límit anual de protecció a la població per la concentració de diòxid de nitrogen (NO2) a Palma.
 
El primer Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire es va aprovar l’any 2008.
 
L’any 2010 i l’any 2011 es va superar també el valor límit de protecció a la salut per aquest contaminant. Per aquest motiu es va elaborar el segon Pla.
 
A partir de 2012 la concentració mitjana anual de NO2 a l’estació de Foners de Palma comença a complir amb el valor límit. Si bé aquest fet ve també promogut per una meteorologia favorable i per la conjuntura econòmica. L’any 2015 hi ha un repunt d’aquest contaminant i, puntualment,  en els darrers anys es pot haver superat el límit en algunes zones, tot i que es considera sempre la mitjana anual per valorar si s'està o no per sota del límit.
 
Per tant, una vegada rebudes les propostes, s’articularà un pla que inclourà mesures que intentaran influir en la reducció del trànsit, principal contaminant. La potenciació del vehicle elèctric i del transport públic (també amb vehicles de cada vegada menys contaminants), l’impuls de la mobilitat no motoritzada i els aparcament dissuasius, entre d’altres.
 

Documents adjunts

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears