Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-04-06, 13:53:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Condicionat el Ginjoler del Convent de la Concepció

\ La mort de l’arbre suposa la pèrdua de la singularitat però es manté en el Catàleg d’Arbres Singulars
\ Membres de l’Associació Balear de l’Arbre han col·laborat desinteressadament en la tala i el condicionament d’aquest exemplar

 
El 2 de juliol de 2010 es va incloure el Ginjoler del Convent de la Concepció, de Palma, en el Catàleg d’Arbres Singulars de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, fet que donava una protecció especial a aquest exemplar. El ginjoler (Ziziphus jujuba) feia prop de 8 metres i tenia un perímetre de 151 cm (48,7 cm de diàmetre) mesurats a 1,30 metres d’altura. Quan es va catalogar, presentava un estat fitosanitari acceptable tenint en compte l’edat, tot i que mostrava ja alguna afectació en el brancam i alguna podridura en el tronc. Se sabia que l’arbre era molt ancià perquè apareixia en una il·lustració de l’obra de 1869 Die Balearen, de l’arxiduc Lluis Salvador.
 
Fa uns anys que l’arbre patia un mal estat de salut, i finalment va morir la part més vella. Tenia una presència imponent dins un pati interior del Convent de la Concepció de Palma, però la inclinació i la podridura produïda per un atac de formiga blanca (tèrmits), feia aconsellable retirar una part del pesat tronc per motius de seguretat i per evitar accidents amb les persones.
 
Membres de l’Associació Balear de l’Arbre (ABA), el podador d’altura Tawfiq Abu-Sharif i els tècnics arbristes Toni Serra i Jaume Fiol, han col·laborat desinteressadament amb el Servei de Protecció d’Espècies de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca en la tala i el condicionament d’aquest exemplar.
 
L’arbre ha perdut la seva singularitat a causa de la mort del peu que va provocar-ne la catalogació, però no la monumentalitat, ja que hi queda part del tronc, testimoni d’aquest colossal exemplar. A més, retirat de la intempèrie, s’ha guardat una fracció del tronc per donar-li durabilitat i permetre que la seva magnitud es pugui observar durant molts d’anys. Així mateix, es prepararà una llesca del tronc al Centre Forestal de Menut per incorporar-lo a la seva xiloteca (col·lecció de fustes).
 
Toni Serra ha analitzat una secció de l’arbre, n’ha comptat el nombre d’anells, i ha determinat que l’exemplar té una edat compresa entre 200 i 220 anys.
 
Malgrat la desgràcia de la pèrdua de l’exemplar catalogat, sorgeixen brots d’esperança de les arrels mateixes: quatre rebrots clònics procedents del ginjoler, un dels quals ja té dotze anys, creixen amb vigorositat i rellevaran el peu mare. Per això no sortirà del Catàleg d’Arbres Singulars de les Illes Balears.
 

Imatges adjuntes

 • Moment de la tala i el condicionament del ginjoler

  Moment de la tala i el condicionament del ginjoler
 • Imatge de l'operació

  Imatge de l'operació
 • L'Associació Balear de l'Arbre ha col·laborat desinteressadament amb tècnics de la Conselleria

  L'Associació Balear de l'Arbre ha col·laborat desinteressadament amb tècnics de la Conselleria
 • Imatge d'una fracció de l'arbre de Toni Serra

  Imatge d'una fracció de l'arbre de Toni Serra
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears