Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-04-06, 17:00:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Jonada de formació a l’illa d’Eivissa sobre l’encallament de fauna marina a les Illes Balears  

\ Es posen en comú els protocols d’actuació a l’hora de localitzar un exemplar 
\ La recollida de diferents paràmetres biomètrics en les necròpsies ajuda a entendre millor la situació de conservació de les espècies

Avui es du terme a l’illa d’Eivissa una jornada formativa i de coordinació entre les entitats que s’encarreguen de la recuperació de la fauna marina de les Illes Balears. L’encallament de cetacis vius o morts i l’arribada a les costes de les illes de tortugues marines ferides o malaltes és un fet habitual per al qual s’ha d’estar preparat, ja que aquest tipus de fauna reuneix un seguit de característiques especials que requereix unes atencions especialitzades.
 
Aquestes jornades estan previstes anualment dins el programa de recuperació de fauna marina que actualment du a terme l’entitat Palma Aquarium amb la supervisió del Consorci de Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB), organisme que depèn de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
 
La jornada es divideix en una sessió matinal, per posar en comú els protocols d’actuació dels agents de medi ambient arran dels avisos de fauna marina, i una sessió pràctica de necròpsies l’horabaixa, a càrrec de personal especialitzat de Palma Aquarium, Aragó Hospital Veterinari i el COFIB. Entre els exemplars tractats hi ha un dofí llistat i una tortuga Caretta Caretta. També hi participen les entitats que atenen aquests animals ferits o malalts a les Pitiüses, com l’Institut Balear de la Natura, la Clínica Veterinària Eivivet, la Clínica Veterinària Formentera o el Centre de Recuperació d'Espècies Marines d'Eivissa–Aquarium Cap Blanc.
 
Durant la necròpsia es determinarà la necessitat de recollir un seguit de paràmetres biomètrics, a més de diferents mostres biològiques que poden ajudar a conèixer les causes de la mort o la malaltia dels exemplars. A més de l’atenció imprescindible prestada a aquest tipus de fauna, la recollida sistemàtica de totes aquestes dades ajuda a entendre millor la seva situació de conservació a fi de poder estudiar l’aplicació de mesures de conservació.
 
Finalment durant la jornada també es tractaran les actuacions que s’han de dur a terme en cas que les tortugues marines ponguin ous a les platges del litoral balear, fet que s’ha produït els darrers anys a diferents llocs de la costa mediterrània.

Imatges adjuntes

  • Imatge de l'equip que ha participat a la jornada sobre avaraments d'espècies marines

    Imatge de l'equip que ha participat a la jornada sobre avaraments d'espècies marines
  • Imatge de la jornada sobre avaraments d'espècies marines

    Imatge de la jornada sobre avaraments d'espècies marines
  • Moment de la necropsia

    Moment de la necropsia
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears