Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-04-05, 12:26:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

El preu del bitllet senzill es reduirà un 10% a partir del proper mes de juny

 El conseller Pons anuncia un pla d'actuacions a SFM centrat en l'electrificació i millores en freqüències i tarifes

Amb l'electrificació, hi haurà  freqüències en la línia de Manacor cada 40 minuts, 20 minuts manco que ara i el temps del viatge baixarà en 10 minuts

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha presentat avui el Pla d’Actuacions 2017-2019 de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).
 
Marc Pons ha destacat que aquest pla engloba una sèrie de projectes encaminats a un únic objectiu: la millora del transport públic en tren, amb inversions en infraestructures, nous serveis i una gestió de l’empresa que permeti una estabilitat de recursos materials i humans que possibilitin afrontar amb totes les garanties els reptes del present i del futur.
 
L’acord amb els treballadors, que permetrà la incorporació progressiva de 25 maquinistes més a la plantilla i que es va assolir la passada setmana, era necessari per iniciar la nova etapa d’SFM.
 
Acompanyat pel director general de Mobilitat i Transports, Jaume Mateu, i pel gerent d’SFM, Mateu Capellà, el conseller ha explicat quines seran a partir d’ara les principals línies de feina d’SFM, que es concreten en un pla d’actuació per tres anys, 2017-2019, amb accions per a la millora tant d’infraestructures com de serveis:
 
Inici de l’electrificació
 
Les obres d’electrificació començaran el proper mes de juny, en el tram enllaç-Manacor, amb un pressupost de 30,3 milions d’euros.
 
El contracte se signarà aquest mateix mes d’abril, però s’han de preveure dos mesos de preparació de les obres per part de l’adjudicatària.
 
La previsió és que, poc després, el mes de juliol, comencin les del tram fins a sa Pobla, actualment en fase de licitació per 17,7 milions d’euros.
 
En total, la inversió prevista és de 48 milions d’euros. Es preveu que les obres acabin quasi al mateix temps, en el termini d’un any.
 
L’electrificació permetrà millorar freqüències
 
El conseller ha destacat que l’electrificació serà la millora més palpable per als ciutadans. Ja no hi haurà aturades a l’estació d’enllaç i el temps de viatge —que ara és de 60 minuts a Manacor— se situarà al voltant dels 50 minuts; fet que permetrà disposar de més freqüències. El conseller ha apuntat que, per al trajecte més llarg –el de Manacor- la previsió és tenir freqüències cada 40 minuts, de manera que el temps d’espera disminuirà en 20 minuts.
 
Completaran les millores en infraestructures un Pla de Renovació d’Estacions i el Pla d’Eliminació de Passos a Nivell. El Pla de Renovació d’Estacions inclou l’habilitació d’aparcaments per a vehicles i bicicletes, i també la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, amb l’objectiu d’afavorir la intermodalitat en el transport.
 
•Recuperació de freqüències
 
Les freqüències que es varen reduir el mes de març s’aniran guanyant progressivament i el mes de setembre estaran totalment recuperades.
 
Aquest procés s’ha de fer progressivament perquè hi ha d’haver marge per a la formació dels nous maquinistes.
 
•Revisió del sistema tarifari
 
Quant als serveis, a més de la millora en temps i freqüències que suposarà l’electrificació, es durà a terme una revisió del sistema tarifari, amb millores que s’aniran aplicant progressivament.
 
A partir del mes de juny s’aplicarà una reducció al preu del bitllet senzill d’un 10%.
 
En paral·lel, s’introduiran canvis en el sistema tarifari que suposaran passar dels abonaments actuals a un sistema de targeta moneder que premiarà els usuaris més fidels (per exemple, amb una reducció progressiva del preu en funció del nombre de viatges) i els perfils socials (joves, gent gran, pensionistes i aturats). Aquest sistema s’aplicarà també als autobusos.
 
•Millores en formació i comunicació als usuaris
 
Ampliació dels sistemes de megafonia i combinació de noves eines (com WhatsApp) amb informació presencial i cartelleria, entre d’altres millores.
 
•Revisió del reglament de viatgers
 
De la mateixa manera que es va fer entre els usuaris dels autobusos interurbans, es durà a terme un procés participatiu per definir la introducció de millores en els drets dels usuaris, com l’accés amb bicicletes o animals de companyia.
 
•Sostenibilitat en el transport: ús d’energies netes i eficiència energètica
 
Fins a l’estació d’enllaç (en el tram en què el tren ja està electrificat actualment), el tren funciona amb energia procedent de fonts renovables, gràcies al contracte de subministrament energètic que ha signat la CAIB per a totes les seves instal·lacions.
En aquesta línia, SFM posarà també en marxa una sèrie de projectes de reutilització d’energia, d’eficiència energètica i de foment de l’autoconsum energètic a les estacions.
 
Millora de l’estructura interna de l’empresa
 
Un objectiu prioritari serà dotar SFM dels recursos humans suficients per garantir una estabilitat en el funcionament de l’empresa, de manera consensuada amb els treballadors. S’iniciarà amb el procés de promoció interna per a les noves 25 places de maquinista.
 
 

Imatges adjuntes

  • El conseller Marc Pons, acompanyat del director general de Mobiltat, Jaume Mateu, i del gerent d'SFM, Mateu Capellà.

    El conseller Marc Pons, acompanyat del director general de Mobiltat, Jaume Mateu, i del gerent d'SFM, Mateu Capellà.

Talls de veu adjunts

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears