Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-03-30, 15:16:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General de Pressuposts i Finançament

Balears redueix el seu dèficit en un 75,5% durant 2016, segons les xifres del Ministeri d’Hisenda

Les xifres oficials de tancament de 2016 confirmen la tendència ja apuntada pel Govern, i fan que Balears compleixi el límit de dèficit que imposa l’Estat, amb un -0,41% sobre el PIB, per un total de 116 milions d’euros.

El Govern ha aconseguir reduir el dèficit públic de Balears en més d’un 75% respecte al que es va enregistrar l’any passat, en tancar l’any 2016 amb un excés de despesa de 116 milions d’euros sobre els ingressos (un cop aplicats els ajustos del Sistema Europeu de Comptabilitat –SEC-), un -0,41% del Producte Interior Brut. Una xifra que permet tancar l’any dins dels marges de dèficit atorgats per l’Estat, del -0,7%PIB.
En 2015 Balears va tancar l’any amb 474 milions d’euros de dèficit, un -1,74% PIB, segons les xifres de la Intervenció de l’Estat. En 2014 el dèficit fou superior, 493 milions d’euros i un -1,88% PIB, mentre que en 2013 les xifres foren 315 milions de dèficit i -1,2% PIB.
“La millora de la gestió a Balears, i l’augment dels ingressos gràcies al cicle econòmic, ens ha permès cobrir els nostres objectius de Govern, augmentant la despesa relacionada amb temes socials, i al mateix temps, aconseguint fer baixar el dèficit d’una manera molt important”, ha dit la consellera Catalina Cladera.
A la llum del resultat comptable de 2016, Cladera ha insistit en destacar que “complir amb el límit de dèficit no s’ha fet a canvi de retallades o de minva de polítiques socials, sinó tot el contrari”. Així ha recordat que “el pressupost de 2016 ja suposà un increment del 5% respecte del de 2015, i el que s’ha fet ha estat recuperar les prestacions que garanteixen i justifiquen el nostre Estat del Benestar”.
En la recent presentació de les dades del tancament pressupostari de 2016, tant Cladera com el director general de Pressuposto i Finançament, Joan Carrió varen insistir en què el pressupost de 2016 havia permès dedicar 2.618 milions d’euros a polítiques relacionades amb despesa social, “el 76% del total de la despesa no financera del Govern” amb un augment del 4,7% respecte la despesa social executada en 2015.
Una evolució que s’ha fet palesa en els indicadors de personal destinats a fer tasques a la sanitat i educació públiques, que s’han incrementat durant l’any anterior a Balears.
No obstant això, Cladera manté “la reivindicació d’un nou sistema de finançament que sigui més just per Balears i que pugui reflectir, via ingressos, la millora del comportament de l’economia, per contribuir a una millor gestió de les competències que tenim transferides”. Cladera també ha recordat la “valentia del Govern” en el moment de la confecció del pressupost de 2017, que inclou un increment del 10% respecte al de 2016, “un increment que ja crèiem sòlid i fonamentat”, però que ara queda “confirmat” pels resultats comptables que avui ha ofert el Ministeri d’Hisenda. “Si haguéssim fet cas a aquells que ens aconsellaven fer un pressupost continuista, ara els ciutadans de Balears no podrien gaudir d’aquesta millora de cicle”.
El comportament del dèficit a les Illes Balears en comparació amb el demostrat amb la resta de les comunitats és molt favorable. Si en 2015 les Illes varen quedar just en la mitjana del dèficit de totes les CA, la taxa de les Illes en 2016 ha estat la meitat que la del conjunt de les comunitats, que han tancat l’any amb un -0,82% de dèficit sobre el PIB, per un total de 9.155 milions d’euros.
Canàries i Balears encapçalen una llista de 11 CA que han tancat l’any complint l’objectiu de dèficit., mentre que les altres 6 han excedit el límit màxim permès.   

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears