Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-03-29, 13:06:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Emergències i Interior

El Govern de les Illes Balears ha quedat integrat dins del Consell Nacional de Protecció Civil que s’ha constituït a Madrid, amb la presidència del ministre de l’Interior.

La consellera Catalina Cladera és la representant del Govern dins d’aquest nou òrgan de coordinació entre administracions en matèria de prevenció i actuació davant de situacions d’emergència.

Catalina Cladera ha participat en la reunió de constitució del Consell Nacional de Protecció Civil, el nou òrgan de coordinació entre Administració central, autonòmiques i locals que s’ha conformat avui a la seu del ministeri de l’Interior, i que està presidit pel titular d’aquesta cartera, Juan Ignacio Zoido.
A la trobada s’hi ha aprovat el reglament de funcionament del Consell, i les funcions que tindrà el Ple i la comissió permanent. Així és competència del Consell l’aprovació de les línies bàsiques de l’Estratègia del Sistema Nacional de Protecció Civil i les directrius per la seva implantació, seguiment i avaluació periòdica. També en aquest marc de coordinació s’establiran els criteris de la Xarxa Nacional d’Informació sobre Protecció Civil.
El Consell Nacional de Protecció Civil és un òrgan ja previst a la nova normativa estatal, la Llei 17/2015 del sistema nacional de Protecció Civil, però que no ha estat desenvolupat fins gairebé dos anys després d’haver-se promulgat la norma bàsica de la qual deriva. La creació del Consell de Protecció Civil va ser objecte d’un acord específic en la Conferència de Presidents autonòmics del passat 17 de gener.

Imatges adjuntes

  • Foto de grup del Consell Nacional de Protecció Civil

    Foto de grup del Consell Nacional de Protecció Civil
  • Sessió contituent del Consell Nacional de Protecció Civil

    Sessió contituent del Consell Nacional de Protecció Civil
  • La consellera Catalina Cladera en el moment de saludar el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido

    La consellera Catalina Cladera en el moment de saludar el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears