Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-03-25, 10:12:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Ibanat restaura una de les dues torres d’enfilació de la finca pública de Son Real

\ Es tracta d’una construcció militar de l’època de la Guerra Civil declarada bé catalogat   
\ El pressupost per dur a terme la restauració i la consolidació de la torre és de 16.706 euros


L’Institut Balear de la Natura (Ibanat) ha començat aquesta setmana les obres de restauració i consolidació d’una de les dues torres d’enfilació situades dins la finca pública de Son Real,  concretament a l’àrea de servitud de protecció de costes, a l’alçada de l’illot des Porros.
 
Es tracta d’unes estructures en forma d’obelisc, originalment pintades de blanc amb detalls vermells, que es varen emprar per fer senyals de llum als submarins en temps de la Guerra Civil (1936-1939). El bàndol franquista impulsà durant aquest període la construcció d’un gran nombre de fortificacions costaneres per fer front a un eventual atac republicà per via marítima, una línia que va mantenir durant els anys posteriors, els de la Segona Guerra Mundial (1939-1945), en previsió d’un eventual desembarcament aliat. 
 
La torre d’enfilació està catalogada amb el nivell de protecció integral A1, que obliga a una preservació íntegra del bé segons la normativa del Catàleg de protecció del patrimoni del municipi de Santa Margalida.
 
L’actuació, que s’ha adjudicat a l’empresa especialitzada en restauració Refoart, SL, per un import de 16.706,81 €, amb un termini estimat d’execució de tres mesos, preveu numerar les diferents peces de marès que formen les quatre façanes de la torre, desmuntar pedra a pedra l’edificació i recuperar les peces de marès que es troben en bon estat. D’aquesta manera, el muntatge es farà segons la numeració indicada en els plànols i es reconstruirà el detall superior en forma piramidal.
 
Així mateix, el projecte preveu enfoscar l’exterior i l’interior amb un morter de cal, pintar-ho posteriorment i instal·lar-hi una porta d’entrada d’entramat metàl·lic.

Imatges adjuntes

  • Imatges de les tasques de restauració

    Imatges de les tasques de restauració
  • Imatges de les tasques de restauració

    Imatges de les tasques de restauració
  • Imatges de les tasques de restauració

    Imatges de les tasques de restauració
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears