Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-03-21, 15:52:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

El Govern i l’Obra Social  “ la Caixa” celebren el Dia Mundial Forestal inaugurant la caldera de biomassa de Menut

\ El projecte ha estat finançat amb 30.867,29 euros, gràcies al Conveni entre el Govern de les Illes Balears i l’Obra Social “la Caixa” signat l’any 2016
\ L’objectiu és encalentir totes les dependències de les cases de Menut amb radiadors i aigua calenta sanitària

El director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Miquel Mir, amb el gerent de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT), Joan Ramon, i la directora de la Banca d’Institucions de “la Caixa”, Maria Teresa Colom, han celebrat avui el Dia Mundial Forestal, que enguany té el lema “Boscos i energia”, amb la inauguració de la caldera de biomassa al Centre Forestal de les Illes Balears. Amb aquest instal·lació es contribueix amb l’ús d’energies renovables per mantenir l’equilibri per a les generacions futures.
 
Aquest projecte, per al qual s’ha disposat de 30.867,29 euros, ha estat possible gràcies al Conveni entre el Govern de les Illes Balears i l’Obra Social “la Caixa” que es va signar el 2016. La caldera servirà per encalentir totes les dependències de les cases de Menut amb radiadors i aigua calenta sanitària. Properament, s’encalentirà amb sòl radiant l'Àrea d'Experimentació Mateu Castelló, i més endavant també el Banc de Llavors. En total hi ha instal·lats uns vint radiadors, distribuïts per les dependències de les cases de Menut, que no haguessin estat possible sense la contribució de “la Caixa”.
 
Biomassa, la font d'energia més utilitzada en el món

Els arbres absorbeixen i emmagatzemen l’energia del sol, transformant-la en fusta, la font d’energia més utilitzada en el món per cuinar o encalentir-se des que l’home va descobrir el foc. La fusta és també el combustible del futur, ja que els avenços científics obren les portes a usos nous, com els biocombustibles líquids per a automòbils o fins i tot per a avions.
 
La producció mundial dels productes de la fusta ha crescut per sisè any consecutiu, fet que demostra la gran demanda social d’aquests productes del bosc i de l’ús de la bioenergia (llenya, pèl·lets i estelles). És especialment significatiu l’increment de la producció mundial de pèl·lets (28 milions de tones el 2015, un increment de més del 40 % respecte a la producció de 2012).
 
Pel que fa al territori espanyol, segons l’Associació Espanyola per a la Valorització Energètica de la Biomassa (AVEBIOM), Espanya consumeix el 2 % de pèl·lets de la Unió Europea i en produeix el 3 %. Malgrat que la producció és discreta, Espanya despunta en la producció de pèl·let certificat (el tercer país de la Unió Europea, per darrera d’Alemanya i Itàlia, amb el 85 % de la producció certificada). Més del 60 % del pèl·let produït es destina a la producció de calor, i la major part (el 40 %), a consum domèstic.
 
Si es tenen en compte aquestes dades de creixement progressiu de la producció de pèl·let i de l’increment any rere any d’instal·lacions energètiques de biomassa, és interessant remarcar el potencial energètic dels boscos, que no aturen de créixer.
 
Els boscos europeus han crescut de manera contínua durant les darreres dècades, amb un increment de prop del 35 % del volum de fusta durant els darrers 25 anys (han passat de 19.700 milions de metres cúbics el 1990 a 26.000 milions el 2015).
 
Pel que fa a les Illes Balears, la tendència és anàloga a la dels boscos europeus. La superfície forestal s’hi ha incrementat més d’un 26 % entre el 1960 i el 2010, i actualment ocupa una extensió de 220.786,34 ha, xifra que representa un 44,3 % de la superfície total insular. Menorca, Eivissa i Formentera tenen més de la meitat del territori d'ús forestal (el 53 % aproximadament), i Mallorca concentra la major part de la superfície forestal de les Illes Balears (el 68 % del territori forestal, unes 150.000 ha).

Així mateix, no només tenim més superfície forestal que mai, sinó que a més, tenim més superfície de boscos; és a dir, hi ha hagut, especialment durant aquesta darrera dècada, un increment més que significatiu del nombre d’arbres. En el conjunt de les Illes Balears hi ha més de 67 milions d’arbres forestals, 34 dels quals a l’illa de Mallorca. Això demostra la consolidació i l'evolució cap a la maduresa del bosc illenc. 

El creixement és espectacular a l’illa de Mallorca, on s’ha passat d’uns 3 milions d’arbres comptabilitzats per l’arxiduc Lluis Salvador d’Àustria al final del segle xix a uns 46 milions actuals, dels quals 16,2 milions són pins.
 
Pel que fa a les existències, la biomassa arbòria dels nostres boscos ha anat augmentant significativament, i actualment és del voltant de 9 milions de metres cúbics, dels quals 6,3 milions es troben a l’illa de Mallorca.
 
D’altra banda, malgrat el consum de pèl·let i estella, que durant els darrers anys s’ha incrementat a les Illes Balears, especialment com a combustible de petites estufes domèstiques, l’aprofitament de la biomassa forestal illenca ha disminuït des de l’entrada dels combustibles fòssils, especialment a partir de la dècada dels anys seixanta, situació que actualment encara continua. El bosc s’aprofita molt per davall de la seva taxa de creixement anual.
 
Per posar un exemple amb el pi blanc, anualment a l’illa de Mallorca es tallen menys de 25.000 pins (uns 6.200 m3 de fusta de mitjana), quantitat que representa que es talla menys del 0,15 % dels arbres de pi i menys del 0,13 % del volum de la fusta de pi.

Si tenim en compte la taxa de creixement del pinar, xifrada en uns 95.000 m3/any, l’aprofitament anual de 6.200 m3 de pi representa una taxa d’aprofitament del 6,5 % de la possibilitat anual. És a dir, només s’aprofita el 6,5 % del creixement anual dels pinars (deixam de consumir el 93,5 % de la fusta que es podria utilitzar cada any aprofitant exclusivament el creixement dels pinars).
 
Per fer una comparativa de l’aprofitament dels pinars amb altres indrets propers, a Catalunya s’arriba a aprofitar anualment el 25 % del creixement en volum, mentre que al conjunt de la Unió Europea aquest aprofitament anual arriba al 64 % del volum crescut. Les Illes Balears, com hem vist, estan molt per sota d’aquests valors (6,5 %).
 
Pel que fa a l’energia alternativa potencial que es pot obtenir dels pinars de l’illa de Mallorca, l’aprofitament actual de la fusta (6.200 m3/any) equival a unes 1.000 tones de petroli/any. Si s’aprofitàs tota la possibilitat anual dels pinars de Mallorca (95.000 m3/any), es podrien extreure més de 74.500 tones de combustible forestal, quantitat equivalent a la generació de més de 200.000 Kwh/any de calor, que genera unes 14.000 tones de petroli/any.
 
El conjunt de la fusta emmagatzemada als boscos de les Illes Balears té un potencial per a l’ús energètic de calderes alternatiu i renovable equivalent a 29.830.000 litres de fuel d’ús domèstic.
 
En definitiva, es posa de manifest l’important potencial del bosc insular per a l’ús d’energia domèstica; d’altra banda, l’aprofitament local i acurat del creixement del bosc romp la dinàmica dels incendis forestals, redueix de manera significativa el consum de combustibles fòssils i ens apropa molt més a la sostenibilitat energètica insular. Actualment només el 3 % de l’energia que es produeix a les Illes Balears prové de fonts renovables. Per això, el foment i la sensibilització d’iniciatives com aquesta contribueixen a revertir aquesta situació. Enguany, més que mai, el bosc és font d’energia renovable.
 

Imatges adjuntes

 • Imatge de la inauguració de la caldera de biomassa a Menut

  Imatge de la inauguració de la caldera de biomassa a Menut
 • Imatge de la caldera de biomassa a Menut

  Imatge de la caldera de biomassa a Menut
 • Luís Berbiela, cap de servei Forestal, Agent de Medi Ambient, Maria Teresa Colom, directora de Banca d'Institucions de "la Caixa", Joan Ramon Vilallonga, gerent IBANAT, Miquel Mir Gual, director general d'Espais Naturals i Biosiversitat, Antoni Solivellas Estrany, batle d'Escorca

  Luís Berbiela, cap de servei Forestal, Agent de Medi Ambient, Maria Teresa Colom, directora de Banca d'Institucions de "la Caixa", Joan Ramon Vilallonga, gerent IBANAT, Miquel Mir Gual, director general d'Espais Naturals i Biosiversitat, Antoni Solivellas Estrany, batle d'Escorca
 • Imatge del pellet de la caldera de biomassa a Menut

  Imatge del pellet de la caldera de biomassa a Menut
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears