Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-03-10, 12:30:00
Tipus de comunicat: Consell de Govern
Emissor: Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN APROVA AJUDES PER A ACCIONS ESPECIALS DE RECERCA CIENTÍFICA I DESENVOLUPAMENT PER UN MILIÓ D’EUROS  

\ Són ajuts per a accions puntuals d’especial interès i rellevància en l’activitat investigadora que es duran a terme entre el 2017 i el 2019 
\ Es tracta de cinc línies d’actuació orientades a millorar el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears 

Avui el Consell de Govern ha aprovat la convocatòria d’ajuts per a accions especials de recerca i desenvolupament 2017-2019, amb un import màxim d’1.155.000 €. La convocatòria ha estat impulsada per la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, i s’emmarca en el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017 per a la programació de les polítiques públiques del Govern de les Illes Balears en matèria de foment i coordinació d’R+D+I.
 
El Pla CTI s’articula en cinc línies d’actuació, una de les quals va ser concebuda per consolidar la base científica que hi ha a les Illes Balears a partir d’un programa de dinamització dels recursos. Aquest programa preveu, entre altres mesures, el finançament d’ajuts per dur a terme accions especials: accions puntuals d’especial d’interès i rellevància en l’activitat investigadora, orientades a millorar el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears. Precisament en els darrers quinze anys la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha fet una aposta decidida per finançar aquestes actuacions.
 
Les cinc línies de finançament de la convocatòria són:
 
a) Accions per preparar propostes per a la participació d’equips de recerca en projectes internacionals, en especial en el programa «Horitzó 2020».
b) Accions concretes de política cientificotecnològica que presentin una urgència o un interès especials o que ajudin a complementar i consolidar projectes competitius de recerca.
c) Actuacions de col·laboració entre grups de recerca de caràcter cientificotècnic (xarxes, grups interdisciplinaris, agendes, etc.).
d) Activitats de difusió i explotació dels resultats de l’R+D+I.
e) Actuacions de reforçament de les necessitats en equips tecnològics i infraestructura destinats a la recerca.
f) Organització de congressos, seminaris, jornades i, en general, reunions de temàtica científica i tecnològica.
 
Les temàtiques de les actuacions han d’anar en línia amb l’estratègia RIS3 de les Illes Balears.
 
L’import màxim de la convocatòria és d’1.155.000 €, que es distribuiran entre els anys 2017, 2018 i 2019. Les accions es poden cofinançar en un 50 % amb el Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i la subvenció màxima per a cada acció especial és de 25.000 €.
 
El termini de sol·licitud acaba el 15 de juliol de 2019.
 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears