Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-01-12, 15:35:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

El Pla insular de transport per carretera té per objectiu incrementar un 25% els usuaris de transport en 2021  

La renovació de la flota d'autobusos de manera progressiva per introduir vehicles elèctrics i reduir les emissions contaminants és una de les altres fites que marca el pla

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha presentat avui l’esborrany del Pla de Viatgers per carretera de Mallorca, que vol fomentar la mobilitat en transport col·lectiu gràcies a un nou model més eficient de transport interurbà.

El nou model té com a objectiu incrementar un 25 % el nombre d’usuaris del transport interurbà per carretera els pròxims vuit anys. L’augment està vinculat —ha apuntat el conseller— a l’increment del servei que s’ofereix, la modernització dels autobusos i del sistema d’informació i l’atenció a l’usuari.

El Pla de Viatgers inclou també un nou model de gestió que modifica el sistema actual de concessions d’autobusos interurbans, les quals acaben el desembre de 2018. El propòsit és unificar les concessions actuals en tres zones per garantir les mateixes prestacions i condicions del servei d’autobús públic per carretera a Mallorca. El nou model de gestió que planteja el Pla és un model mixt en què la intervenció pública i el control del servei és més gran. L’actual model de concessions a compte i risc no ho permet.

Els canvis més destacats que inclou el Pla són:

  • Increment del 20 % de l’oferta de busos interurbans per donar un millor servei a tots els nuclis i zones turístiques, en aplicació del principi d’equitat entre els diferents municipis. Aquest increment es vincularà a incrementar freqüències i noves connexions, allargar serveis als vespres i garantir puntualitat i capacitat suficient dels autobusos.
  • Renovació de la flota d’autobusos per introduir de manera progressiva, parcialment o totalment, vehicles elèctrics i reduir les emissions de contaminants.
  • Canvis en el sistema tarifari integrat amb la creació d’una targeta moneder que simplifica el sistema de bitllets i redueix el temps d’espera a les parades.
  • Implantació de sistemes d’informació per al viatger en temps real: a les parades, dins els busos —pantalles i megafonia— i als mòbils.
 
En l’elaboració del Pla també hi ha hagut un procés de participació ciutadana en què usuaris, entitats, administracions locals i empreses concessionàries, entre altres, han exposat les seves inquietuds sobre el nou model de transport públic per carretera.

Precisament, l’esborrany del Pla de Viatgers per carretera de Mallorca estarà en exposició pública a final d’aquest mes de gener perquè es puguin presentar al·legacions.
 

Imatges adjuntes

  • El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha presidit avui la reunió de la Comissió Balear de Transports per presentar l'esborrany del pla.

    El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha presidit avui la reunió de la Comissió Balear de Transports per presentar l'esborrany del pla.

Talls de veu adjunts

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears