Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2017-01-06, 12:00:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

La xarxa de tren i metro de Mallorca va atendre més de 5 milions d’usuaris el 2016

La xifra suposa un augment del 17,6 % respecte de les dades del 2015

La xarxa de tren i metro de Mallorca que gestiona Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha atès un total de 5.014.459 usuaris al llarg de l’any 2016, la qual cosa suposa un increment del 17,6 % respecte de l’any 2015, quan es varen atendre 4.263.299 usuaris.
 
Cal destacar que les dades del 2016 són les primeres obtingudes de manera més exacta durant un any complet, arran de la instal·lació d’un nou sistema de tancament amb barreres tarifàries que va permetre dur a terme una comptabilització més completa des del dia 1 de març de 2015.
 
Aquest sistema de recompte permet una gestió més eficaç i un registre d’usuaris molt més precís del que històricament s’havia tingut.
 
Pel que fa als mesos de més intensitat en la utilització d’aquest transport públic, el nombre de viatgers més elevat es va registrar el mes de maig de 2016, quan s’assolí la xifra de 463.369 usuaris.
 
Quant a la recaptació, l’increment interanual ha estat del 18,8 %, amb un total de 6,6 milions d’euros recaptats. El fet que l’augment en recaptació sigui superior al de viatgers indica també que, gràcies al nou sistema de barreres, s’han reduït les possibilitats de frau i, per tant, el nombre de persones que viatjaven sense bitllet o sense validació de targeta.
 

Viatgers de la xarxa de Serveis Ferroviaris de Mallorca
         
  2016 2015
  Viatgers Recaptació Viatgers Recaptació
Gener 391.330             527.904,05 € 131.779* 285.937,5 €*
Febrer 414.645             526.053,50 € 400.000* 500.000 €*
Març 406.219             516.035,80 € 446.580 404.809,10 €
Abril 450.283             584.260,40 € 412.931 559.464,60 €
Maig 463.369             594.894,30 € 416.397 563.280,55 €
Juny 421.857             546.490,65 € 407.536 525.559,70 €
Juliol 393.706             546.130,95 € 386.303 524.856,20 €
Agost 356.992             519.060,65 € 328.389 472.453,05 €
Setembre 419.885             589.387,75 € 401.807 563.036,10 €
Octubre 451.731             593.704,10 € 470.612 598.484,90 €
Novembre 454.050             582.480,40 € 453.741 572.332,00 €
Desembre 390.392             508.972,95€ 407.224 514.064,55 €
TOTAL 5.014.459           6.635.375,50€ 4.263.299      5.584.278,25 €
         
* Dades estimades, atès que s’han recollit abans del canvi del sistema de barreres tarifàries.  
 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears