Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2016-12-27, 14:23:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General de Transports

Noves línies, ampliació d’horaris i reordenació de recorreguts en la xarxa  d’autobusos interurbans de Mallorca

La nova planificació de serveis de TIB serà vigent el pròxim 4 de gener   

El Consorci de Transports de Mallorca, responsable de la gestió dels autobusos interurbans de Mallorca, introduirà un seguit de canvis en la xarxa TIB d’autobusos a la zona del Raiguer i del Pla el pròxim dia 4 de gener. Els objectius principals d’aquests canvis són:

 • Aprofitar l’alta freqüència del servei del tren per racionalitzar l’oferta del transport públic al corredor Palma-Inca, de manera que s’evitin línies de bus deficitàries que fan el mateix recorregut que el del tren.
 • Establir una connexió directa entre l’Hospital d’Inca i els municipis de Selva, Mancor, Costitx, Campanet i Búger.
 • Reforçar l’enllaç entre l’Hospital d’Inca i el centre de la ciutat (estació de tren i Gran Via de Colom).
 • Connectar de manera directa amb bus els pobles de Costitx, Sencelles i Santa Eugènia amb l’Estació Intermodal de Palma.
 • Connectar els municipis de Sencelles i Santa Eugènia amb el seu hospital de referència (Son Llàtzer).
 • Millorar l’accessibilitat a la serra de Tramuntana els caps de setmana (Lluc i Orient).
La nova planificació de la xarxa d’autobusos interurbans preveu:
 • La nova línia 310  (Inca –  Hospital d’Inca – Costitx – Sencelles – Biniali – ses Alqueries – Santa Eugènia – ses Olleries – Hospital Son Llàtzer – Estació Intermodal), que substituirà la línia 312 (Costitx – Estació d’Inca). Aquesta línia tindrà 9 serveis d’anada i altres 9 de tornada els dies feiners, i 4 + 4 els caps de setmana. La línia 311 (ses Alqueries – Santa Eugènia – ses Coves – Santa Maria) s’oferirà com a servei a la demanda.
 
 • La línia 330 (fins ara: Lluc – Caimari – Selva – Inca – Binissalem – Consell – Santa Maria – Palma) deixarà d’oferir servei en el tram entre Inca i Palma. Aquest tram coincideix amb el servei de tren. El canvi suposa:
 
 • Reforçar el servei del bus llançadora de Consell, línia 320, amb l’Estació Consell/Alaró per garantir l’accessibilitat de la població al tren amb freqüències suficients (Binissalem i Santa Maria tenen estació de tren al mateix poble).
 
 • Transformar la línia 330 en una línia de bus llançadora entre Lluc – Caimari – Selva – Estació d’Inca – Hospital d’Inca, amb 3 serveis d’anada i 3 de tornada entre setmana, i amb un increment de 2 a 4 serveis els caps de setmana.
 
 • La línia 320, bus llançadora de l’Estació de Consell/Alaró, a partir del 4 de gener passarà també a donar servei al poble de Consell, amb 3 parades a la carretera Ma-13A. D’aquesta manera, els usuaris de Consell tindran més oferta els dies feiners: 19 anades i 19 tornades (amb l’extinta línia 330 solament disposaven de 6 anades i 6 tornades).
D’altra banda, els usuaris d’Alaró gaudiran d’un darrer servei al final del dia, a les 21.40 h (fins ara, a les 20.55 h).
 
 • Per als caps de setmana es crea la nova línia 321, Estació de Consell/Alaró – Alaró – Orient, amb 3 anades i 3 tornades. Entra en servei el 6 de gener.
 • Les línies 331 (Mancor i Biniamar) i 332 (Selva, Caimari i Moscari) fan una extensió del seu itinerari fins a l’Hospital d’Inca, per tenir-hi connexió directa. Com a conseqüència d’aquesta ampliació de les línies, també s’incrementa l’oferta d’enllaç amb transport públic entre el centre d’Inca (estació i Gran Via de Colom) i el seu hospital. L’horari de la línia 333H (Inca – Hospital d’Inca) quedarà amb 22 anades cap a l’hospital (des de l’estació) i 27 tornades (els dies feiners).
Per a més detalls, es pot consultar la web www.tib.org.
 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears