Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2016-12-23, 12:30:00
Tipus de comunicat: Consell de Govern
Emissor: Direcció General de Comunicació

Consell de Govern: EL GOVERN AUTORITZA LA CONCERTACIÓ DE DEUTE A LLARG TERMINI PER VALOR DE 231 MILIONS D’EUROS AMB CÀRREC AL FLA 2016

\ L’autorització de l’operació queda condicionada a l’adopció dels acords corresponents de la CDGAE i del Consell de Ministres
\ Els 231,35 milions d’euros es deuen al finançament del nou límit de dèficit de 2016 i a les quanties pendents de finançar de 2015
 
 
El Consell de Govern ha autoritzat la formalització d’endeutament a llarg termini per un import de 231.350.000 euros per mitjà de l’ampliació del tram III del contracte de préstec subscrit dia 12 de maig de 2016 per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Administració de l’Estat amb càrrec al compartiment Fons de liquiditat autonòmic del Fons de finançament a comunitats autònomes, i les tres addendes posteriors de 22 i 23 de juny i 14 d’octubre de 2016.
 
Després de la decisió presa en el Consell de Política Fiscal i Financera de 22 de desembre, l’Acord del Consell de Govern resta pendent d’autorització i d’aprovació mitjançant els acords de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics (CDGAE) i del Consell de Ministres que corresponguin, segons les condicions financeres i les normes procedimentals establertes per la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics i pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
 
Així la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics haurà d’adoptar un acord per fixar recursos addicionals mitjançant l’ampliació de l’operació de crèdit amb càrrec al compartiment Fons de liquiditat autonòmic (FLA) del Fons de finançament a comunitats autònomes, determinar les condicions financeres i assignar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears un total de 231,35 milions d’euros, distribuïts de la manera següent:
 117.830.000 euros per les quanties pendents de finançar per desviacions en l’objectiu d’estabilitat de l’exercici de 2015.

  • 113.520.000 euros en concepte d’ampliació de l’objectiu d’estabilitat de l’exercici de 2016 del 0,3 % al 0,7 %.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears