Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2016-12-22, 21:24:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General de Pressuposts i Finançament

El Parlament aprova el Pressupost General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per 2017

D’acord amb el calendari previst, Balears disposarà d’un nou pressupost a partir d’1 de gener de 2017, com “una mostra de l’estabilitat i la força dels Acords pel Canvi”

Balears estrenarà nou pressupost en 2017. 4.668 milions d’euros, un 10,1% més que en 2016. Així ho ha acordat una majoria dels diputats i diputades del Parlament de les Illes Balears aquest migdia, en la culminació del debat a Ple de les esmenes a la totalitat de les seccions i a la globalitat de les partides de cada conselleria. Tres dies de debat que han servit per tancar la feina parlamentària, iniciada el passat 31 d’octubre, quan el Projecte de llei va fer la seva entrada oficial al legislatiu de Balears. Durant tot aquest temps la Llei de Pressuposts ha superat el debat de les tres esmenes a la totalitat que se li van presentar. Posteriorment s’han superat les fases dels debat a ponència i a la Comissió d’Hisenda, per arribar al Ple que s’ha desenvolupat des de dimarts passat fins avui, que han servit per a “enriquir” el projecte original amb la suma de 95 esmenes presentades pels partits de l’oposició, que han estat acceptades o transaccionades, i incorporades al text final.
Poc abans de partir cap a Madrid, per a participar en la sessió plenària del Consell de Política Fiscal i Financera, la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha expressat la seva “satisfacció per poder aprovar aquest pressupost que demostra l’estabilitat del Govern i la seva subjecció als Acords pel Canvi”, en connivència amb totes les forces polítiques que donen suport al Govern.
“Aquest pressupost”, ha dit Cladera, “permetrà continuar amb les polítiques de canvi engegades en 2015: retorn de prestacions i drets socials, aprofundiment en el canvi de model econòmic i una política racional d’inversió pública que permeti recuperar infraestructures bàsiques per la prestació de serveis essencials als ciutadans”.
L’objectiu bàsic que es planteja el pressupost 2017 és el de poder “traslladar amb celeritat la part dolça del cicle econòmic cap a la societat, en forma de polítiques de Govern” i “treballar per la millora del repartiment de la riquesa que generam i en la igualtat d’oportunitats de la nostra societat”.
Cladera ha afirmat que malgrat tot “nosaltres no podem renunciar a demanar la millora del nostre finançament, a través d’un canvi en el sistema”. Però les demandes de Balears “les duim a Madrid un cop hem fet els deures aquí: el pressupost 2017 aprovat, i el deute el dèficit i el període mitjà de pagament a proveïdors controlats”. Balears forma part del grup de 5 comunitats autònomes que disposaran de nou pressupost aprovat a començament d’any. 

Imatges adjuntes

  • tMoment de l'aprobació definitiva del Pressupost CAIB 2017

    tMoment de l'aprobació definitiva del Pressupost CAIB 2017
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears