Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2016-12-22, 21:17:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General de Pressuposts i Finançament

Balears s’oposa a la fórmula de distribució dels objectius d’estabilitat 2016-2019 que ha dictat el Consell de Política Fiscal i Financera.

Malgrat el vot contrari de Balears, la majoria del CPFF ha aprovat els límits de dèficit i de deute dels objectius d’estabilitat. “No podem estar d’acord amb la distribució vertical del dèficit”, ha explicat la consellera Catalina Cladera.

La delegació de Balears al CPFF ha repetit el sentit del vot negatiu que ja va expressar en els dos darrers plenaris, en referència als objectius d’estabilitat que cal complir en 2016 i en el trienni 2017-2019. Davant del plantejament dels límits de dèficit i de deute individualitzats per cada comunitat autònoma, realitzat de manera unilateral pel Ministeri d’Hisenda, i ofert pel ministre Cristóbal Montoro, Cladera ha tornat a justificar un vot negatiu.
“No estam d’acord amb la fórmula de distribució vertical del dèficit” ha dit Cladera, en referència a la discrecionalitat amb la que el Ministeri d’Hisenda distribueix els percentatges de dèficit entre l’Administració General de l’Estat, la Seguretat Social i les comunitats autònomes “que quedam amb un marge estret de dèficit”.
Els límits de dèficit i deute que ha marcat el Ministeri impliquen que el marge de superació de la despesa compromesa en pressuposts serà del -0,7% per enguany, del 0,6% per 2017, del 0,3% per  2018 i del 0% en 2019. En els mateixos anys, els límits de deute que ha de complir Balears seran del 30,6%, 30%, 29,2% i del 28,1% respectivament.
Cladera, en la seva intervenció ha recordat que “no és en base a un major dèficit que ens hem de finançar les CA, sinó a través d’un nou sistema de finançament”. En la sessió plenària d’avui no hi ha hagut cap punt de l’ordre del dia que es dediques a aquesta qüestió. “El ministre ja ho fia tot a l’obertura d’un procés a partir de la Conferència de Presidents que s’ha convocat el 17 de gener”, ha lamentat Cladera, que en el sí de la sessió ha demanat “que es posi a fer feina la comissió d’experts pel nou sistema de finançament”, un ens que Montoro va proposar el passat mes d’abril, i del “qual no n’ha tornat a xerrar”. Balears compta amb el professor i economista Guillem López Casasnovas com l’expert que representarà l’arxipèlag en aquest fòrum de debat i discussió.

Imatges adjuntes

  • Catalina Cladera, Joan Carrió i Joan Martí han format la delegació balear al CPFF

    Catalina Cladera, Joan Carrió i Joan Martí han format la delegació balear al CPFF
  • Catalina Cladera, Joan Carrió i Joan Martí han format la delegació balear al CPFF

    Catalina Cladera, Joan Carrió i Joan Martí han format la delegació balear al CPFF

Talls de veu adjunts

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears