Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2016-12-19, 09:00:00
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Direcció General de Transports

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat potencia l'accés al tren entre Palma i Inca

A partir del 4 de gener s’aplicarà canvis del servei TIB d’autobusos interurbans

La Conselleria de Territori, Energia i Moblitat, a través del Consorci de Transports de Mallorca introduirà un seguit de canvis en la xarxa TIB d’autobusos interurbans a la zona del Raiguer i del Pla el pròxim dia 4 de gener per complir diferents objectius, com ara aprofitar l’alta freqüència del servei del tren i racionalitzar l’oferta del transport públic al corredor Palma-Inca, de manera que s’evitin línies deficitàries de bus que fan el mateix recorregut que el del tren.
 
És el cas de la línia 330, que modifica el seu itinerari. Deixarà de circular pel tram comprès entre Lluc - Caimari – Selva – Inca – Binissalem – Consell - Santa Maria - Festival Park - Palma, i es transformarà en un bus llançadora entre Lluc -  Caimari – Selva - Inca - Estació d'Inca.
 
La modificació de la línia 330 suposa canvis en la línia 320 (Alaró - Estació Consell/Alaró - Consell) per als usuaris de Consell, que a partir del 4 de gener tindran 21 anades i 21 tornades a l'Estació Consell/Alaró, quan ara tenien 3 anades i 5 tornades els dies laborables amb la llançadora, i els caps de setmana es mantenen les 6 anades i tornades  L’increment de freqüències a Consell suposa una ampliació d’itinerari al municipi del bus llançadora, que aprofitarà les parades que tenia la línia 330 per arribar a punts més allunyats de l’estació de tren.
 
Així mateix, els canvis de la línia 320  per a dies feiners també modifiquen els horaris de la connexió entre l’estació de tren Consell/Alaró i el municipi d’Alaró, que tindrà un servei cada 40 minuts —hi haurà 23 anades i 22 tornades—, i això suposa allargar l’horari del servei de la llançadora al final del dia: així, els usuaris d’Alaró tindran el bus llançadora per al tren que surt de Palma a les 21.15 h, quan abans el darrer servei amb llançadora era el de les 20.35 h. El bus sortirà de l’estació a les 21.40 h.
 
L’eliminació de les parades de la línia 330 a Binissalem o a Santa Maria no significa que aquests municipis deixen de tenir connexió amb Palma o Inca. Els dos municipis tenen el servei de tren i diàriament, de dilluns a divendres, estan programats 49 serveis d’anada a Palma i 49 serveis de tornada amb destinació Inca, sa Pobla o Manacor. La freqüència de cada servei és de 20 minuts.
 
 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears