Logo del Govern de les Illes Balears

Detall actualitat informativa


Recerca Avançada

Actualitat informativa

Dia i hora d'emissió: 2016-04-29, 12:30:00
Tipus de comunicat: Consell de Govern
Emissor: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Consell de Govern: El Consell de Govern aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma

El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha aprovat la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma, prevista en l’Acord del Consell de Govern de 8 d’abril, i que afecta els llocs de treball següents: cap del Servei d’Investigació Sanitària, cap de la Secció XV i cap del Negociat XV. Aquests canvis tenen el seu origen en el recurs de reposició interposat pel Col·legi Oficial de Biòlegs de les Illes Balears.
 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears