torna

Acords del Consell de Govern

Reactivació econòmica: CONSELL DE GOVERN: S'APROVEN AJUDES PER VALOR DE 5,1 MILIONS D’EUROS PER AL SECTOR INDUSTRIAL

Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

\ Les ajudes es divideixen en dos paquets: un destinat a fomentar, consolidar i mantenir el teixit industrial, i un altre, a potenciar l’estructura digital
\ L’import total del primer paquet d’ajudes és de 4,5 milions d’euros, que es divideix en tres programes, i el del segon, de 600.000 euros


El Consell de Govern ha aprovat avui, a proposta de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, dos paquets d’ajudes per valor de 5,1 milions d’euros destinats al sector industrial.

Foment, consolidació i manteniment del teixit industrial

El primer paquet d’ajudes està destinat al foment, la consolidació i el manteniment del teixit industrial per un import de 4,5 milions d’euros dividit en tres programes.

El primer programa s’adreça a la creació de projectes de disseny i innovació per al desenvolupament de nous productes, processos o serveis, o millorar considerablement els ja existents. Dins aquest àmbit, s’inclouen les empreses que, a causa de l’actual pandèmia, desitgin reorientar la seva producció o generar nous plans de negoci industrial. La quantia subvencionada passa del 30% al 50% de l’import, amb un màxim de 6.000 euros.

El segon programa està destinat a la implantació de la infraestructura tecnològica necessària per millorar o crear nous processos industrials. També se subvenciona el 50 % amb un import màxim de 15.000 euros.

Finalment, el tercer programa està destinat a cobrir reformes i despeses corrents que les indústries han hagut d’afrontar tot i veure minvada la seva producció durant l’emergència sanitària. La quantia màxima per beneficiari serà d’un 25 % sobre l’import concedit al programa 1 i 2.

Una de les principals novetats d’aquest paquet d’ajudes, juntament amb el tercer programa, és la flexibilització del període subvencionable, el qual s’estén a la convocatòria anterior. D’aquesta manera, les empreses que no es beneficiaren de la subvenció de l’any passat, però decidiren dur a terme les millores, podran acollir-se a les ajudes d’enguany amb els avantatges afegits del programa tercer.

Promoció i implantació de la digitalització

D’altra banda, també s’ha aprovat un segon paquet d’ajudes per un import de 600.000 euros destinats a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica de les empreses industrials dins l’àmbit de les Illes Balears.

Acords del Consell de Govern. 19 juny 2020

Consell de Govern Ordinari