torna

Acords del Consell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE LA CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS PER VALOR D’1 M €  

Conselleria de Salut i Consum

\ Es tracta del subministrament de material sanitari, com ara l’adquisició d’1.300.000 mascaretes quirúrgiques  

\ També s’ha contractat la instal·lació d’oxigen medicinal de l’hospital de campanya del Palau de Congressos 

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència de subministraments i serveis a càrrec del Servei de Salut per valor d'1.071.982 €. Es tracta, entre d'altres, de serveis de neteja i desinfecció, recollida de mostres o gestió de residus. També l’adquisició de material sanitari com mascaretes o la contractació de la instal·lació d’oxigen medicinal a l’hospital de campanya del Palau de Congressos. 

Totes aquestes contractacions d’emergència han estat relacionades amb el tractament de la pandèmia a causa de la necessitat concreta de disposar de determinats equips i serveis per mantenir una activitat sanitària assistencial correcta en la lluita contra la COVID-19.

Concretament, les contractacions d'emergència són les següents:

1. Adquisicions i contractacions duites a terme des dels Serveis Centrals i la Central de Compres del Servei de Salut

- Contractació de la instal·lació d'oxigen medicinal a l'hospital de campanya del Palau de Congressos de Palma, per l'import de 104.227€.

- Adquisició d’1.300.000 mascaretes, per l'import de 845.000 €.

-Contractació del servei d’assessorament mercantil en les gestions necessàries per a l’adquisició de material sanitari de Xangai a Palma, per l’import de 18.400 €.

-Contractació del servei de les gestions necessàries per a l’adquisició i els tràmits duaners de material sanitari per l’import de 7.671 €.

2. Contractació d’un servei de neteja per l’import de 36.815 €, corresponent als centres sanitaris de l’Àrea de Salut de Menorca.

3. Contractació d’un servei extraordinari de recollida de mostres per a l’estudi de l’enquesta epidemiològica de la infecció pel virus SARS-CoV-2,  per l’import de 26.620 €,  corresponent a la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

4. Contractacions corresponents a l’Hospital Universitari Son Espases: 

-Contractació d’un servei de reparació, per l’import de 7.125 €, corresponent al Servei d’Urologia.

-Contractació d’un servei de gestió de residus, per l’import de 22.500 €, corresponent als Serveis Generals.

-Contractació d’un servei de neteja i desinfecció, per l’import de 3.624 €, corresponent als Serveis Generals.

El 18 de març de 2020 el Consell de Govern va aprovar l'acord de mesures que s’han d’adoptar en matèria de contractació pública a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar que a tots els contractes subscrits per l'Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental els fos aplicable la tramitació d'emergència.