torna

Acords del Consell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EDUCACIÓ INFORMA EL CONSELL DE GOVERN SOBRE LES CONTRACTACIONS D’EMERGÈNCIA PER ADQUIRIR DISPOSITIUS CHROMEBOOK QUE PERMETIN LA FORMACIÓ EN LÍNIA DELS ALUMNES  

Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

\ S’han fet tres contractes per un valor total de més de 430.000 €

\ Educació ha impulsat diverses mesures per reduir la bretxa digital


La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha contractat diferents subministraments de dispositius digitals, juntament amb les seves llicències, que es destinaran prioritàriament als alumnes que, per raons econòmiques, no disposen d’aquests mitjans per poder fer un seguiment efectiu de les tasques educatives des del seu domicili.

Avui s’ha informat el Consell de Govern sobre l’adquisició de dues partides més de dispositius Chromebook —una de 600 dispositius i una segona, de 900—, a través de dos contractes per via d’emergència per un import total de 406.587€. També s’han adquirit encaminadors MIFI (sense fil) portàtils i targetes SIM de dades de 40 Gb, per un import de 25.367,65 €. Aquestes adquisicions, que sumen un total de 431.955,48 €, suposen l’última part del total de gairebé 3.000 dispositius, llicències i recursos necessaris per poder seguir la formació a distància que estan arribant als centres educatius de les Illes Balears aquestes setmanes.

Al llarg del període de suspensió de les classes presencials, Educació ha dictat diferents instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres i ha determinat que, cada centre dins la seva autonomia pedagògica i de gestió, ha d’establir un sistema de contacte, informació i interacció amb els alumnes i les famílies a través de les plataformes habituals (Gestib, aula virtual, pàgina web, blogs d’aula, correu electrònic, etc.), així com qualsevol altre mitjà de comunicació que els centres considerin adequat.
 
Per tal d’evitar desigualtats derivades d’aspectes econòmics per a l’accés a la informació en format digital dels alumnes i les seves famílies, cada centre ha establert els canals i procediments adequats i eficaços per fer arribar aquesta informació a les famílies que tenen dificultat en l’ús de les tecnologies de la informació o no disposen dels mitjans adequats. Tanmateix, en el decurs d’aquesta situació, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha detectat que els recursos informàtics educatius actualment existents en els centres resulten del tot insuficients, a causa de l’allargament de l’estat d’alarma, per poder donar cobertura educativa amb garanties als alumnes, la qual cosa posa de manifest la dificultat d’accedir a la informació educativa que es transmet des dels centres escolars.

A més de l’adquisició de Chromebooks, també s’han impulsat diferents vies per garantir la connectivitat, ja sigui a través de l’adquisició de targetes, encaminadors i altres dispositius; material aportat pel Ministeri i acords amb ajuntaments i consells per completar la connectivitat dels alumnes.

D’acord amb els centres educatius s’ha elaborat una llista d’alumnes que necessiten aquests suports per poder dur endavant el que queda de curs. Els centres també han facilitat dispositius propis i altres materials educatius que han considerat oportuns.

Finalment, s’han impulsat diverses línies de formació i suport en línia per reforçar la formació dels professors i fer més fàcil l’ensenyament digital.

Acords del Consell de Govern. 29 maig 2020

Consell de Govern Ordinari